Egzaminy magisterskie na WKIRDS w dniu 26 maja 2017 r.

18 maja 2017

26 maja 2017 r. (piątek), godz. 9:00, ul. Lea 27-29 sala 103

  1. Paulina KRALKA

„Lalki jawajskiego teatru wayang klitik. Badania technologii i konserwacja pięciu obiektów ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”.
Promotor: dr Jarosław Adamowicz
Recenzent: dr Małgorzata Nowalińska

  1. Karolina MATUSIAK

„Opracowanie metody oczyszczania mocno zasolonych malowideł autorstwa Franciszka Ecksteina w pojezuickim kościele śś. Piotra i Pawła we Lwowie”.
Promotor: prof. dr hab. Edward Kosakowski
Recenzent: dr Paweł Boliński

  1. Magdalena PONIKOWSKA

„Historia przekształceń XVI-wiecznego obrazu Zdjęcie z Krzyża w ramie relikwiarzowej ze zbiorów Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Badania oraz konserwacja obrazu z zastosowaniem dublażu przezroczystego”.
Promotor: dr Aleksandra Hola
Recenzent: dr Katarzyna Stępień

  1. Joanna SZTYRAK

„Konserwacja ikony unickiej z przedstawieniem Chrystusa ustanawiającego Eucharystię
z uwzględnieniem etycznego aspektu konserwacji ikon”.
Promotor: prof. Grażyna Korpal
Recenzent: dr Anna Sękowska