Dzień otwarty 2023

PROGRAM DNIA OTWARTYCH DRZWI

1 kwietnia 2023

10.00–17.30 / ul. Lea 27–29 / ul. Smoleńsk 9 
WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI 
kierunek: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki 

Pracownie i laboratoria Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki będą otwarte, a w każdej z nich będzie możliwość rozmowy z pedagogiem lub studentem. Dotyczy to również miejsc, w których nie zaplanowano oprowadzania grupowego, jak np. Zakład Chemii i Fizyki Konserwatorskiej, Pracownia Konserwacji Sztuki Współczesnej czy Zakład Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Dzieł Sztuki. Plany prezentujące lokalizację wszystkich udostępnionych pracowni zostaną wywieszono przy portierniach. 

10.00–11.30 / ul. Smoleńsk 9, zbiórka przy portierni 

Oprowadzanie po pracowniach Katedry Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych

Spacer z oprowadzaniem po Pracowniach: Konserwacji i Restauracji Malowideł na Płótnie, Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie oraz Konserwacji i Restauracji Malowideł na Podłożu Papierowym. Osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się ze zróżnicowaną specyfiką konserwacji malowideł sztalugowych, zobaczyć realizowane prace konserwatorskie oraz wyposażenie pracowni.

dr hab. Anna Sękowska, dr Aleksandra Hola, dr Regina Kozik, dr Agnieszka Marecka, mgr Nadia Wywiórska, mgr Filip Pelon 

11.30–12.30 / ul. Smoleńsk 9, przy wejściu do sali 208 

Oprowadzanie po pracowniach Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby

Spacer z oprowadzaniem po Pracowniach: Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej, Polichromowanej oraz Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki. Osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się ze specyfiką konserwacji rzeźby, zarówno drewnianej, jak i kamiennej. W pracowniach będzie można zobaczyć dzieła sztuki, przy których pracują studenci i dyplomanci – od zabytkowych obiektów po Wypędzenie z raju Władysława Hasiora.

dr Marta Kalata-Pawłowska, dr Mariusz Wrona, mgr Joanna Głaz, mgr Wawrzyniec Woźniak 

13.30–14.30 / ul. Lea 27–29, przy wejściu do sali 203 

Spotkanie z Katedrą Sztuk Pięknych

Spotkanie połączone z oprowadzaniem po pracowniach malarsko-rysunkowych oraz rzeźbiarskiej, podczas którego pedagodzy i studenci opowiedzą o ofercie edukacyjnej Katedry, różnorodnych ćwiczeniach artystycznych realizowanych przez studentów, a także organizowanych plenerach i wystawach. W pracowniach zaprezentowane zostaną wybrane prace studentów.

dr Rafał Pytel, dr Konrad Kozieł, dr Szymon Wojtanowski 

14.30–16.00 / ul. Lea 27–29, sala 103 oraz online 

Konserwator w terenie – spotkanie z Katedrą Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych

Wykład dostępny będzie także online – link do spotkania na platformie Teams: http://bit.ly/3KmTAIJ . Do spotkania będzie można także dołączyć przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania aplikacji.

Podczas prezentacji multimedialnej zaprezentowana zostanie specyfika pracy przy malowidłach ściennych, mieszczących się zazwyczaj w obiektach zabytkowych. Prowadzący opowiedzą o długiej tradycji dydaktycznych zajęć terenowych, organizowanych od lat 60. w wyjątkowych zabytkach – przede wszystkim licznych kościołach i pałacach Dolnego Śląska, jak np. w XIII-wiecznym kościele św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świerzawie. Po prezentacji będzie można zobaczyć Pracownię Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych, gdzie studenci przy ćwiczebnych malowidłach przygotowują się do pracy z właściwymi obiektami, Pracownię Dokumentacji Konserwatorskiej Malarstwa i Rzeźby, a także Pracownię Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych.

dr Anna Forczek-Sajdak, dr Marcin Błaszczyk, dr Irma Pawelska, dr Paweł Boliński, mgr Regina Główczak, mgr Oskar Hanusek 

16.00–17.30 / ul. Lea 27–29, przy wejściu do sali 5 

Oprowadzanie po pracowniach Katedry Technologii i Technik Dzieł Sztuki

Spacer z oprowadzaniem po Pracowniach: Technologii i Technik Malarskich Mineralnych, Technologii i Technik Malarskich Organicznych, Technologii i Technik Rzeźbiarskich, Konserwacji i Restauracji Archiwalnych Materiałów Fotograficznych, Witrażu i Szkła. Podczas oprowadzania zobaczyć będzie można, jak bardzo zróżnicowane techniki i technologie artystyczne poznają studenci w ramach zajęć. Zaprezentowane zostaną efekty ich pracy, takie jak np. kopie malarskie i rzeźbiarskie czy bogato rzeźbione i złocone ramy. Odwiedzić będzie można także atelier i ciemnię fotograficzną, gdzie pokazane zostaną efekty pracy studentów wykonujących zadania z wybranych technik fotografii tradycyjnej, a także pracownię, w której studenci poznają tajniki wykonywania i konserwacji witraży.

dr Edyta Bernady, dr Monika Wrona, dr Katarzyna Stępień, dr Karina Niedzielska, mgr Tanita Ciesielska, mgr Maciej Malczewski