Prace magisterskie tom X 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym tomem z serii „Prace magisterskie”! Publikacja pod redakcją Tanity Ciesielskiej dostępna jest tutaj: Prace magisterskie tom X.

W dziesiątym tomie niniejszej serii wydawniczej prezentujemy dwadzieścia ilustrowanych streszczeń w języku polskim i angielskim, prezentujących prace magisterskie obronione w jedenastu pracowniach na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2021/2022.

Obiekty, którym poświęcono prace, są bardzo zróżnicowane pod względem technologicznym i typologicznym. Obok stale rozwijanych osiągnięć na polu konserwacji malowideł sztalugowych, rzeźby drewnianej czy witrażu można zaobserwować coraz bardziej wyraźną potrzebę ponownej konserwacji malowideł ściennych zachowanych w postaci transferów, a także zwiększone zainteresowanie konserwacją mebli. Widać także stopniowo rosnące w ostatnich latach zainteresowanie problematyką konserwacji sztuki współczesnej.

Autorami prac magisterskich są Kornelia Golińska, Kamil Janik, Dagmara Mikler, Robert Polanowski, Weronika Wężyk, Maria Józefina Barlik, Pola Bednarczyk, Aleksandra Boratyńska, Klara Cichoń, Justyna Samborska, Lidia Żurek, Aneta Pazdur, Natalia Klimala, Beata Walczak, Weronika Gwadera, Filip Kowalczyk, Justyna Sąsiadek, Magdalena Shahanullah, Teresa Wąsowicz i Karolina Kuchno.

Tegoroczni absolwenci znaleźli się wśród laureatów Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Nagrody przyznano pracom Dagmary Mikler i Weroniki Gwadery, zaś Beata Walczak i Kamil Janik otrzymali w tym konkursie wyróżnienia. Teresa Wąsowicz otrzymała także wyróżnienie w kategorii prace dyplomowe w konkursie o Nagrody Miasta Krakowa.

Pozostałe publikacje z serii dostępne są w zakładce: Prace Magisterskie.