Wystawa 2022: Pracownia Technologii i Technik Malarskich Organicznych

Poniższy wpis jest częścią Wystawy Końcoworocznej 2022 on-line – prezentacji działań poszczególnych pracowni i zakładów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2021/2022.

Strona główna Wystawy dostępna jest pod następującym adresem: Wystawa Końcoworoczna 2022.
Wystawę śledzić można także na facebooku oraz instagramie pod hashtagiem #wystawawkirds2022.

Katedra Technologii i Technik Dzieł Sztuki
Pracownia Technologii i Technik Malarskich Organicznych

kierownik pracowni: mgr Andrzej Raczkowski
prof. dr hab. Zofia Kaszowska, dr Katarzyna Stępień, mgr Katarzyna Różańska

W Pracowni Technologii i Technik Malarskich Organicznych studenci pracują nieprzerwanie do IV roku studiów. W ramach zajęć analizuje się budowę malarstwa sztalugowego w tym podobrazie drewniane i płócienne wraz z zaprawami oraz różnorodne techniki malarskie.

Kopia obrazu wykonana przez Stanisława Łuczaka (IV rok) w technice olejno-żywicznej na drewnie, r.a. 2021/22, fot. mgr Katarzyna Różańska

Na I i III roku omawiane są zagadnienia technologiczne i historyczne związane z tematem ikony, gotyckich malowideł tablicowych i technik pozłotniczych z dekoracyjnymi formami opracowywania zaprawy. Każdy student samodzielnie dokonuje wyboru przedstawienia, przygotowuje podobrazie i sporządza farby.

Na II roku student zapoznaje się z warsztatem typowym dla „złotego wieku” malarstwa europejskiego poprzez zadanie praktyczne, w którym maluje martwą naturę w konwencji nawiązującej do obrazów z XVII-XVIII wieku. Zadanie to przygotowuje do kolejnego realizowanego na IV roku, wykonania kopii w oparciu o historyczne dzieła. Studenci samodzielnie przygotowują podobrazia, rozpoznają warstwy malarskie i sposoby uzyskania określonych efektów barwnych.

Z wybranymi realizacjami mogą się Państwo zapoznać na załączonych fotografiach.

Kopia ikony wykonana przez Sarę Cichoń (I rok) w technice temperowej na drewnie, r.a. 2021/22, fot. mgr Katarzyna Różańska
Kopia ikony wykonana przez Urszulę Rams (I rok) w technice temperowej na drewnie, r.a. 2021/22, fot. mgr Katarzyna Różańska
Praca wykonana przez Monikę Stobiecką (III rok), połączenie różnych technik pozłotniczych na dekoracyjnie opracowanej zaprawie, r.a. 2021/22, fot. mgr Katarzyna Różańska
Kopie obrazów tablicowych wykonane przez Natalię Smyłę (z lewej strony, III rok) i Kingę Brückman de Renstrom (z prawej strony, III rok), w technice temperowej na drewnie, r.a. 2021/22, fot. mgr Katarzyna Różańska
Aleksandra Biedrzycka (II rok), malowanie martwej natury nawiązującej do obrazów z XVII-XVIII w. w technice olejno-żywicznej na płótnie, r.a. 2021/22, fot. mgr Katarzyna Różańska
Aleksandra Fedorowicz (II rok), malowanie martwej natury nawiązującej do obrazów z XVII-XVIII w. w technice olejno-żywicznej na płótnie, r.a. 2021/22, fot. mgr Katarzyna Różańska
Sara Krokosz i Szymon Goncerz (II rok), malowanie martwej natury nawiązującej do obrazów z XVII-XVIII w. w technice olejno-żywicznej na płótnie, r.a. 2021/22, fot. mgr Katarzyna Różańska
Kopia obrazu wykonana przez Kingę Krawczyk (IV rok), w technice olejno-żywicznej na drewnie, r.a. 2021/22, fot. mgr Katarzyna Różańska
Kopia obrazu wykonana przez Adama Radzisza (IV rok), w technice olejno-żywicznej na drewnie, r.a. 2021/22, fot. mgr Katarzyna Różańska