Wystawa 2021: Zakład Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Sztuki

Poniższy wpis jest częścią Wystawy Końcoworocznej 2021 on-line – prezentacji działań poszczególnych pracowni i zakładów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2020/2021.

Strona główna Wystawy dostępna jest pod następującym adresem: Wystawa Końcoworoczna 2021.
Wystawę śledzić można także na facebooku oraz instagramie pod hashtagiem #wystawawkirds2021.

Zakład Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Sztuki

Katedra Technologii i Technik Dzieł Sztuki
Zakład Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Sztuki

kierowniczka zakładu: prof. dr hab. Zofia Kaszowska
mgr Kamila Zielińska

W ramach zajęć z Materiałoznawstwa studenci zdobywają wiedzę na temat natury różnorodnych materiałów stosowanych w dziedzinie sztuk pięknych, m.in. jako podłoża malarskie, materiały rzeźbiarskie, składniki zapraw, farb i werniksów. Na pierwszym roku wykłady obejmują zagadnienia dotyczące wybranych podobrazi i spoiw malarskich, ze szczególnym wyróżnieniem budowy mikroskopowej drewna i włókien naturalnych oraz metod ich identyfikacji. Teoretyczne przygotowanie z tego zakresu warunkuje wykonanie zadania praktycznego realizowanego w drugim semestrze. Podczas ćwiczeń z Identyfikacji podobrazi studenci samodzielnie wykonują preparaty mikroskopowe z otrzymanych próbek, a następnie identyfikują gatunki drewna i włókien roślinnych na podstawie analizy zaobserwowanych cech mikroskopowych.

Aleksandra Szymkiewicz, przekrój poprzeczny drewna sosny, Zakład Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Dzieł Sztuki, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Kamila Zielińska
Aleksandra Szymkiewicz, przekrój poprzeczny drewna sosny, Zakład Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Dzieł Sztuki, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Kamila Zielińska

Materiał omawiany na drugim roku niemal w całości poświęcony jest charakterystyce ważnych historycznie i współcześnie pigmentów. Podsumowanie wykładów stanowi część praktyczna polegająca na wykonaniu próbników z samodzielnie utartych farb – od bieli i żółcieni zaczynając, a na brązach oraz czerniach kończąc. Ćwiczenie to pozwala unaocznić część poznanych własności pigmentów, takich jak siła barwienia, krycia czy zapotrzebowanie na spoiwo. Dodatkowym urozmaiceniem zajęć o charakterze wizualno-edukacyjnym jest obserwacja próbników farb w zakresie promieniowania ultrafioletowego, która ujawnia zróżnicowane właściwości optyczne tychże materiałów.

Próbniki farb sporządzone przez studentów II roku, Zakład Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Dzieł Sztuki, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Kamila Zielińska
Próbniki farb sporządzone przez studentów II roku, Zakład Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Dzieł Sztuki, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Kamila Zielińska

W ramach działalności Zakładu Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Dzieł Sztuki prowadzone są także prace badawcze. Dotyczą one przede wszystkim identyfikacji podobrazi, najczęściej drewna i włókien roślinnych. Jest to kolejna odsłona zaplecza badawczego wspierającego studentów i dyplomantów naszego Wydziału.

Studentka I roku podczas zajęć z Identyfikacji podobrazi, Zakład Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Dzieł Sztuki, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Tanita Ciesielska
Studentka I roku podczas zajęć z Identyfikacji podobrazi, Zakład Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Dzieł Sztuki, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Tanita Ciesielska

W roku akademickim 2020/2021 pomimo licznych utrudnień spowodowanych pandemią koronawirusa udało się pomyślnie zrealizować wszystkie zajęcia w trybie hybrydowym, a ich efekty można obejrzeć na załączonych fotografiach.