Egzaminy magisterskie w dniach 25 i 26 października 2019

W czwartek 24 października o godz. 9.00 spotkanie Komisji Egzaminacyjnej na Wawelu (dyplom Barbary Giżyckiej), a następnie przy ul. Smoleńsk 9 (dyplom Blanki Antoniak)
 
Egzamin magisterski w dniu 25 października 2019 r. (piątek), godz. 9.00, ul. Lea 27–29, sala 103
 

 1. Barbara Giżycka

Konserwacja obrazu „Pożar miasta w nocy” ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu oraz uwarunkowania dotyczące jego oprawy
Promotor: prof. Grażyna Korpal
Recenzent:  dr Janusz Sarkowicz

 1. Magdalena Wsół

Zagadnienia badawczo-konserwatorskie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z Rud Wielkich. Próba rozpoznania warsztatu Franciszka Śmiadeckiego – domniemanego twórcy XVII-wiecznego przedstawienia
Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Wyszyńska
Recenzent: dr Aleksandra Hola

 1. Magdalena Brud

Opracowanie metody przeniesienia fragmentu malowidła ze stropu Pałacu w Łagowie ze skorygowaniem deformacji jego powierzchni
Promotor: prof. dr hab. Edward Kosakowski
Recenzent: dr hab. Małgorzata Nowalińska

 1. Anna Grzyb

Konserwacja dwóch dewocyjnych figurek woskowo-tekstylnych z XIX wieku, z Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Staniątkach. Analiza technologii i techniki oraz badanie wosku jako materiału rzeźbiarskiego
Promotor: dr hab. Zofia Kaszowska
Recenzent: dr Mariusz Wrona

 1. Katarzyna Wójcicka

Konserwacja zwierciadła thanki z przedstawieniem Awalokiteśwary ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku  w Warszawie. Rozważania na temat kolekcji azjatyckich w Europie Zachodniej
Promotor: dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP
Recenzent:  dr Agnieszka Marecka

 1. Daniel Bednarczyk

Zagadnienia konserwatorskie i restauratorskie zespołu malowideł: „Adoracja Imienia Jezus”, „Matka Boska z Dzieciątkiem” oraz „Święci Dominikanie” z kościoła pw. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworowie. Problematyka przekształceń drewnianego podobrazia
Promotor: dr Aleksandra Hola
Recenzent:  dr Marcin Błaszczyk
 
Egzamin magisterski w dniu 26 października 2019 r. (sobota), godz. 9.00, ul. Lea 27–29, sala 103
 

 1. Blanka Antoniak

Witraż na papierze – konserwacja i restauracja kartonu do witrażu „Matka Boża z Janem Ewangelistą” Stefana Witolda Matejki. Problematyka przechowywania i ekspozycji wielkoformatowych obiektów wykonanych na podłożu papierowym
Promotor: dr Regina Kozik
Recenzent:  dr hab. Jarosław Adamowicz

 1. Aleksandra Jagiełka

Aranżacje konserwatorskie zabytkowych rzeźb drewnianych w kontekście ekspozycji muzealnej,  na przykładzie konserwacji XVI – wiecznej rzeźby drewnianej polichromowanej tzw. Złotej Katarzyny  z Katternecke, przypisywanej warsztatowi Jacoba Beinharta
Promotor: st. wykł. Barbara Budziaszek
Recenzent:  dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP

 1. Skóra Magdalena

Opracowanie metody odsłaniania  malowideł ściennych spod  nieprzepuszczalnych powłok  malarskich na podstawie gotyckiego malowidła w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza  w Jaczowie, woj. dolnośląskie
Promotor: dr hab. Grażyna Schulze-Głazik
Recenzent: dr Paweł Boliński

 1. Katarzyna Różańska

Paweł i Virginia – rokokowe ilustracje na malowanym wachlarzu, rozpoznanie technologii, konserwacja i rekonstrukcja osiemnastowiecznego papierowego wachlarza na kościanej rączce ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Promotor: dr Regina Kozik
Recenzent:  dr hab. Anna Sękowska

 1. Ewa Szarłata

Oczyszczanie malowideł ściennych wykonanych w wybranych technikach historycznych metodami „peel-off” z wykorzystaniem preparatów na bazie lateksu oraz agaru
Promotor: dr Paweł Boliński
Recenzent: dr hab. Grażyna Schulze-Głazik