Zmarł prof. dr hab. Władysław Zalewski

24 marca 2020

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że w poniedziałek, 23 marca zmarł

prof. dr hab. Władysław Zalewski – nasz Profesor,

nestor polskiej konserwacji dzieł sztuki, wybitna Osobowość, Autorytet – Człowiek niezwykle życzliwy, serdeczny i ujmujący.

 

Prof. Władysław Zalewski był absolwentem naszego Wydziału, ukończył go w 1956 roku. Prace na Wydziale rozpoczął w roku 1968. Uprzednio kierował Pracownią Konserwacji Dzieł Sztuki w krakowskim oddziale Pracowni Konserwacji Zabytków (1956–1968), gdzie prowadził między innymi konserwację malowideł ruskich w prezbiterium kazimierzowskiej kolegiaty w Wiślicy (1960; ponowna konserwacja w latach 1995–2000). Doświadczenia te wykorzystywał później w konserwacji licznych malowideł ściennych, w tym ruskich (w wawelskiej kaplicy Świętokrzyskiej, w prezbiterium katedry w Sandomierzu). W roku 1985 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1996 zwyczajnym. W latach 1975–1980 przewodniczył Radzie Wyższego Szkolnictwa Artystycznego. W latach 1975–1981 i 1984–1990 był dziekanem Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, w latach 1986–1990 prorektorem Akademii Sztuk Pięknych. W okresie 2003–2006 przewodniczył Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków. Jego specjalnością była konserwacja malowideł ściennych oraz związane z nią problemy teoretyczne, praktyczne i dydaktyczne, a także – począwszy od konserwacji romańskiej płyty wiślickiej – problematyka konserwatorska wczesnośredniowiecznych dzieł wykonanych z gipsu. Był członkiem kilkunastu gremiów między innymi: Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (od chwili utworzenia), Rady Naukowej Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki.

Uroczyste uczczenie pamięci Profesora, zgodnie z wolą Rodziny, nastąpi w czasie, gdy będą ku temu stosowne okoliczności.

Marta Lempart-Geratowska

 

(wykorzystano niepublikowane fragmenty tekstu prof. Bogusława Krasnowolskiego, o historii Wydziału)