Zakwaterowanie studentów w roku akademickim 2019/2020

16 maja 2019

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 studenci będą kwaterowani w Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej mieszczących  się przy ul. Skarżyńskiego 7 w Krakowie. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem prosimy  o zaznajomienie się z Regulaminem Osiedla Akademickiego PK oraz pobranie stosownego wniosku. Wzór wniosku nr 3  zamieszczony jest na stronie PK jako załącznik do zarządzenia Rektora PK nr 16 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Wypełniony wniosek  należy składać osobiście w Dziale Nauczania ASP (pokój 118), przesłać pocztą na adres Akademii lub przesłać skan na adres mailowy:jpaluchowska@asp.krakow.pl w terminie do 28  czerwca 2019 r.

W późniejszym terminie drogą mailową zostaną przesłane Państwu numery rachunków wygenerowane przez administrację DS PK na które należy dokonać wpłaty zaliczki.

Podziel się wpisem na: