Wystawa końcoworoczna 2020

14 lipca 2020

Pierwszy raz w historii Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz historii naszej Akademii zapraszamy do obejrzenia wystawy końcoworocznej wyłącznie w przestrzeni wirtualnej. Ze względu na obecną, trudną sytuację, nie ma możliwości zaprezentowania dokonań naszych studentów w budynkach i pracowniach Akademii Sztuk Pięknych. Wszystko ma swoje dobre i złe strony. Nie zobaczymy się osobiście, prac nie można „dotknąć”, ani poczuć klimatu pracowni artystów i konserwatorów. Można jednak w mgnieniu oka i z każdego miejsca na świecie zajrzeć do naszej wirtualnej galerii, gdzie umieściliśmy wybrane fotografie prezentujące nie tylko efekty prac studentów, ale także kadry z zajęć oraz kilka krótkich filmów.

Pandemia koronawirusa i związane z nią czasowe ograniczenie funkcjonowania Akademii zaskoczyła wszystkich. Sytuacja była szczególnie trudna dla Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, gdzie wiele zajęć musi być realizowanych na miejscu, w pracowniach. Z jednej strony konieczny jest dostęp do narzędzi i aparatury badawczej, takiej jak mikroskop elektronowy czy makro skaner fluorescencji rentgenowskiej. Z drugiej – pracujemy przy wspaniałych dziełach – gotyckich obrazach tablicowych, kruchych obiektach na papierze, monumentalnych rzeźbach kamiennych. Ich bezpieczeństwo wymaga kontrolowanych warunków pracowni. Niektóre ćwiczenia, np. odbywające się w obiektach zabytkowych przy konserwacji malowideł ściennych, wiążą się oczywiście z obecnością w przestrzeni publicznej.

Nie tylko jednostki prowadzące praktyczne zajęcia z zakresu konserwacji musiały zmierzyć się z niespodziewaną i nową rzeczywistością. Za przykład może posłużyć tu Pracownia Technologii i Technik Malarskich Organicznych, której studenci na III i IV roku wykonują kopie historycznych dzieł, zgłębiając tajniki warsztatowe i artystyczne dawnych mistrzów. Zazwyczaj zajęcia odbywają się w przestrzeniach muzealnych, korzystając z uprzejmości Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu czy Muzeum Collegium Maius, dzięki czemu kopiści mają szanse dostrzec warstwowe niuanse laserunków, różnice faktury powierzchni, delikatne przejścia barwne – wszystkie detale ginące na fotografii. Tymczasem niespełna miesiąc po rozpoczęciu drugiego semestru zamknięta została nie tylko Akademia, ale też wszystkie muzea i galerie.

PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH

Kierowniczka Pracowni
dr hab. Grażyna Schulze-Głazik, prof ASP
dr Anna Forczek-Sajdak
mgr Regina Główczak
mgr Karolina Molga

Zajęcia w pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych, II rok, czerwiec 2020, fot. Regina Główczak

Zajęcia w pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych, II rok, czerwiec 2010, fot. Regina Główczak

Zajęcia w pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych, II rok, uzupełnianie ubytków zaprawy, czerwiec 2020, fot. Regina Główczak

Zajęcia w pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych, II rok, uzupełnianie ubytków zaprawy, czerwiec 2020, fot. Regina Główczak

Zajęcia w pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych, II rok, uzupełnianie ubytków zaprawy, czerwiec 2020, fot. Regina Główczak

Zajęcia w pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych, II rok, uzupełnianie ubytków zaprawy, czerwiec 2020, fot. Regina Główczak

Zajęcia w pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych, II rok, uzupełnianie ubytków zaprawy, czerwiec 2020, fot. Regina Główczak

Zajęcia w pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych, II rok, uzupełnianie ubytków zaprawy, czerwiec 2020, fot. Regina Główczak

Zajęcia w pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych, II rok, uzupełnianie ubytków zaprawy, czerwiec 2020, fot. Regina Główczak

Zajęcia w pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych, II rok, uzupełnianie ubytków zaprawy, czerwiec 2020, fot. Regina Główczak

Film przedstawia ćwiczenia z odsłaniania malowidła spod późniejszych nawarstwień i uzupełniania ubytków zaprawy, prowadzone na II roku (semestr letni 2020)

PRACOWNIA PRZENOSZENIA I ROZWARSTWIANIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH

Kierowniczka Pracowni
dr Dorota Białek-Kostecka
dr Marcin Błaszczyk
mgr Oskar Hanusek
mgr Karolina Molga

Transfer malowidła Marcina Maciejowskiego podczas zdejmowania licowania, IV rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Marcin Błaszczyk

Studenci osadzają malowidło Marcina Maciejowskiego na nowym podłożu, IV rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Oskar Hanusek

Przygotowywanie podłoży dla zdjętych malowideł, IV rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Oskar Hanusek

Usuwanie licowania ze zdjętego malowidła, IV rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Oskar Hanusek

Odwrocia zdjętych malowideł ściennych autorstwa Władysława Trebuni-Tutki, IV rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Dorota Białek-Kostecka

Wklejanie warstwy interwencyjnej na odwrocie zdjętego malowidła, IV rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Oskar Hanusek

Konsultacje przy osadzonym na nowym podłożu malowidle Marcina Maciejowskiego, IV rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Oskar Hanusek

Malowidło Marcina Maciejowskiego osadzone na nowym podłożu, IV rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Oskar Hanusek

Dagmara Mikler i Kamil Janik, projekty negatywu i licowania, IV rok, rok akademicki 2019/2020

Studentki Pracowni – Uta Hanusek i Katarzyna Kudyba jako prelegentki na Konferencji Studenckiej, rok akademicki 2019/2020, fot. Ewa Krasodomska

Film przedstawia ćwiczenia z podstaw przenoszenia malowideł ściennych metodami strappo i stacco, prowadzone na IV roku (semestr zimowy 2019/2020)

PRACOWNIA DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ MALARSTWA I RZEŹBY

Kierownik Pracowni
dr Paweł Boliński
dr Irma Pawelska

Daria Halska, III rok, inwentaryzacja fotogrametryczna kamienicy projektu Jana Sasa Zubrzyckiego z 1899 r., mieszczącej się w Krakowie przy al. Słowackiego 9 

Julia Kuźniar, III rok, inwentaryzacja rysunkowo-pomiarowa kamienicy projektu Jana Sasa Zubrzyckiego z 1899 r., mieszczącej się w Krakowie przy al. Słowackiego 9

Oliwia Małuch, III rok, dokumentacja fotogrametryczna, fotograficzna i rysunkowo pomiarowa malowidła ściennego przedstawiające trzy krasnale przypisywanego artystom Pomarańczowej Alternatywy, Kraków ul. św. Tomasza

Oliwia Małuch, III rok, dokumentacja fotogrametryczna malowidła ściennego przedstawiającego trzy krasnale, przypisywanego artystom Pomarańczowej Alternatywy, Kraków ul. św. Tomasza 

Anna Litwin, Zuzanna Borek, Ewa Krasodomska i Ewa Paciora, III rok, rejestr stanu zachowania muralu reklamowego „Miraculum” autorstwa Jana Suchowiaka, znajdującego się na bocznej elewacji kamienicy przy ul. Worcella 10 w Krakowie 

Anna Litwin, Zuzanna Borek, Ewa Krasodomska i Ewa Paciora, III rok, fragment rejestr stanu zachowania muralu reklamowego „Miraculum” autorstwa Jana Suchowiaka, znajdującego się na bocznej elewacji kamienicy przy ul. Worcella 10 w Krakowie 

Studentki III roku oceniają stan zachowania malowidła

Studentki III roku oceniają stan zachowania malowidła

Studentki II roku inwentaryzują nagrobek na cmentarzu Rakowickim

Karol Lis, V rok, cyfrowa rekonstrukcja gotyckiego malowidła z kościoła pw. św. Barłomieja w Modliszowie

Katarzyna Witalis, V rok, cyfrowa rekonstrukcja gotyckiego malowidła z kościoła pw. św. Bartłomieja w Modliszowie

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSERWATORSKIEGO

Kierowniczka Pracowni
dr Anna Forczek-Sajdak
mgr Karolina Molga

Kaplica Góry Oliwnej przy kościele św. Wawrzyńca w Rapocinie, fragment ściany wschodniej z malowidłem Chrystus w Ogrojcu, luty 2020 r., fot. Karolina Molga

Inwentaryzacja konstrukcyjno-budowlana kaplicy Góry Oliwnej przy kościele św. Wawrzyńca w Rapocinie, wykonywana przez studentów WIL Politechniki Krakowskiej w ramach działalności Koła Naukowego Konstrukcji Drewnianych KORNIKI, luty 2020 r., fot. Karolina Molga

Kaplica Góry Oliwnej przy kościele św. Wawrzyńca w Rapocinie, luty 2020 r., fot. Karolina Molga

Kaplica Góry Oliwnej przy kościele św. Wawrzyńca w Rapocinie, widok ściany wschodniej z malowidłem Chrystus w Ogrojcu, luty 2020 r., fot. Tomasz Kochański

Inwentaryzacja konstrukcyjno-budowlana kaplicy Góry Oliwnej przy kościele św. Wawrzyńca w Rapocinie, wykonywana przez studentów WIL Politechniki Krakowskiej w ramach działalności Koła Naukowego Konstrukcji Drewnianych KORNIKI, luty 2020 r., fot. Karolina Molga

Kaplica Góry Oliwnej przy kościele św. Wawrzyńca w Rapocinie, fragment XVIII-wiecznej dekoracji malarskiej, luty 2020 r., fot. Karolina Molga

Kaplica Góry Oliwnej przy kościele św. Wawrzyńca w Rapocinie, fragment ściany zachodniej z malowidłem Pejzaż z Golgotą, luty 2020 r., fot. Karolina Molga

Folder informujący o projekcie studenckiej akcji ratunkowej pozostałości malowideł ściennych w kaplicy Góry Oliwnej przy kościele św. Wawrzyńca w Rapocinie, rok akademicki 2019/2020, proj. J. Latoń, U. Hanusek

Folder informujący o projekcie studenckiej akcji ratunkowej pozostałości malowideł ściennych w kaplicy Góry Oliwnej przy kościele św. Wawrzyńca w Rapocinie, rok akademicki 2019/2020, proj. J. Latoń, U. Hanusek

Film zrealizowany przez Mateusza Tomyślaka, studenta V roku WKiRDS.

PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI MALOWIDEŁ NA PŁÓTNIE

Kierowniczka Pracowni
dr hab. Anna Sękowska
prof. Jadwiga Wyszyńska
dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP
dr hab. Małgorzata Nowalińska

Studenci II roku przy pracy, rok akademicki 2019/2020, fot. Marta Lempart-Geratowska

Student II roku podczas zabiegu zdejmowania licowania, rok akademicki 2019/2020, fot. Marta Lempart-Geratowska

Studentka II roku podczas zabiegu oczyszczania lica malowidła, rok akademicki 2019/2020, fot. Marta Lempart-Geratowska

Studentki III roku podczas scalania kolorystycznego obrazów, rok akademicki 2019/2020, fot. Marta Lempart-Geratowska

Studentki III roku podczas scalania kolorystycznego obrazów, rok akademicki 2019/2020, fot. Marta Lempart-Geratowska

Studentka III roku podczas zabiegu uzupełniania ubytków zaprawy, rok akademicki 2019/2020, fot. Marta Lempart-Geratowska

Studentka III roku podczas zabiegu oczyszczania lica malowidła, rok akademicki 2019/2020, fot. Marta Lempart-Geratowska

Studentki III roku podczas scalania kolorystycznego obrazów, rok akademicki 2019/2020, fot. Marta Lempart-Geratowska

Dyplomantka podczas usuwania nawarstwień z lica obrazu, rok akademicki 2019/2020, fot. Marta Lempart-Geratowska

Dyplomant podczas usuwania nawarstwień z lica obrazu, rok akademicki 2019/2020, fot. Marta Lempart-Geratowska

PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI MALOWIDEŁ NA DREWNIE

Kierownik Pracowni
dr hab. Jarosław Adamowicz
dr Aleksandra Hola
mgr Grzegorz Kostecki
mgr Filip Pelon

Zabieg klejenia podobrazia drewnianego, rok akademicki 2019/2020, fot. Uta Hanusek

Zabieg klejenia podobrazia drewnianego, rok akademicki 2019/2020, fot. Uta Hanusek

Klejenie desek drewnianego podobrazia metodą na moście, rok akademicki 2019/2020, fot. Jarosław Adamowicz

Uzupełnianie ubytków drewna, rok akademicki 2019/2020, fot. Uta Hanusek

Oczyszczanie lica malowidła metodą chemiczną, rok akademicki 2019/2020, fot. Jarosław Adamowicz

Usuwanie przemalowań metodą mechaniczną, rok akademicki 2019/2020, fot. Jarosław Adamowicz

Ekstrakcja podobrazia zdegradowanego przez owadzie szkodniki drewna, rok akademicki 2019/2020, fot. Weronika Gwadera

Zajęcia studyjne dotyczące architektury drewnianej kościołów Podhala, rok akademicki 2019/2020, fot. Alicja Puzio

Zajęcia studyjne dotyczące problematyki systemów stabilizujących podobrazi drewnianych podczas 4th International Student Conference of Conservation and Restoration of Works of Art, rok akademicki 2019/2020, fot. Uta Hanusek

Zajęcia studyjne dotyczące problematyki konserwacji Ołtarza Wita Stwosza podczas 4th International Student Conference of Conservation and Restoration of Works of Art, rok akademicki 2019/2020, fot. Uta Hanusek

PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI MALOWIDEŁ NA PODŁOŻU PAPIEROWYM

Kierowniczka Pracowni
dr Regina Kozik
dr Agnieszka Marecka

Zajęcia z konserwacji malowideł na podłożu papierowym dla studentów V roku WKiRDS. Na pierwszym planie seria angielskich grafik z barwnym podmalowaniem, 2020, fot. Regina Kozik

Dyplom w Pracowni Konserwacji Malowideł na Podłożu Papierowym, dotyczący badań i konserwacji historycznych plakatów z Biblioteki Głównej ASP, 2020, fot. Agnieszka Marecka

Karton do witrażu „Matka Boża z Janem Ewangelistą” autorstwa Stefana Matejki. Praca dyplomowa p. Blanki Antoniak, obiekt podczas przygotowania do dublażu

Karton do witrażu „Matka Boża z Janem Ewangelistą” autorstwa Stefana Matejki. Praca dyplomowa p. Blanki Antoniak, obiekt w trakcie scalania kolorystycznego i wykonywania rekonstrukcji

Przestrzenne obiekty fotograficzne z cyklu „Przemiany” (1957-1980) autorstwa Zofii Rydet. Praca dyplomowa p. Uty Hanusek, obiekty w trakcie dokumentacji fotograficznej, fot. Uta Hanusek

Przestrzenne obiekty fotograficzne z cyklu „Przemiany” (1957-1980) autorstwa Zofii Rydet. Praca dyplomowa p. Uty Hanusek, obiekty w trakcie dokumentacji fotograficznej, fot. Uta Hanusek

Przestrzenne obiekty fotograficzne z cyklu „Przemiany” (1957-1980) autorstwa Zofii Rydet. Praca dyplomowa p. Uty Hanusek, obiekty w trakcie dokumentacji fotograficznej, fot. Uta Hanusek

XVII-wieczne kołtryny ze stropu drewnianego, podczas dublowania i uzupełniania ubytków masą papierową. Praca dyplomowa p. Joanny Wójcik

XVII-wieczne kołtryny ze stropu drewnianego, podczas dublowania i uzupełniania ubytków masą papierową. Praca dyplomowa p. Joanny Wójcik

XVII-wieczne kołtryny ze stropu drewnianego, podczas dublowania i uzupełniania ubytków masą papierową. Praca dyplomowa p. Joanny Wójcik

XVII-wieczne kołtryny ze stropu drewnianego, podczas dublowania i uzupełniania ubytków masą papierową. Praca dyplomowa p. Joanny Wójcik

PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI RZEŹBY DREWNIANEJ, POLICHROMOWANEJ

Kierownik Pracowni
dr Janusz Sarkowicz
mgr Barbara Budziaszek
mgr Marta Kalata-Pawłowska
mgr Wawrzyniec Woźniak

Studentka podczas zabiegu uzupełniania ubytków drewna, rok akademicki 2019/2020, fot. Janusz Sarkowicz

Studentki przy pracy, rok akademicki 2019/2020, fot. Wawrzyniec Woźniak

Korekta przy obiekcie, rok akademicki 2019/2020, fot. Wawrzyniec Woźniak

Studentka podczas zabiegu podklejania odspojonej warstwy zaprawy, rok akademicki 2019/2020, fot. Wawrzyniec Woźniak

Studentka przy pracy, rok akademicki 2019/2020, fot. Wawrzyniec Woźniak

Studentka podczas zabiegu usuwania nawarstwień metodą mechaniczną, rok akademicki 2019/2020, fot. Wawrzyniec Woźniak

Studentka podczas zabiegu usuwania nawarstwień metodą chemiczną, rok akademicki 2019/2020, fot. Wawrzyniec Woźniak

Studentki przy pracy, rok akademicki 2019/2020, fot. Wawrzyniec Woźniak

Studentka podczas zabiegu oczyszczania warstwy złocenia, rok akademicki 2019/2020, fot. Wawrzyniec Woźniak

Studentka przy pracy, rok akademicki 2019/2020, fot. Wawrzyniec Woźniak

PRACOWNIA KONSERWACJI I RESTAURACJI RZEŹBY KAMIENNEJ, STIUKU I CERAMIKI

p.o. Kierownika Pracowni
dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP
mgr Marek Wawrzkiewicz
dr Mariusz Wrona
mgr Joanna Głaz

Studentki II roku przy pracy, oczyszczanie powierzchni kamiennych obiektów zabytkowych, rok akademicki 2019/2020, fot. Marek Wawrzkiewicz

Praca studencka, detal, rok akademicki 2019/2020, fot. Marek Wawrzkiewicz

Praca studencka, detal, rok akademicki 2019/2020, fot. Marek Wawrzkiewicz

Studentka przy pracy, oczyszczanie powierzchni kamiennego detalu architektonicznego, rok akademicki 2019/2020, fot. Marek Wawrzkiewicz

Studentka przy pracy, uzupełnianie ubytków formy, rok akademicki 2019/2020, fot. Marek Wawrzkiewicz

Praca studencka, obiekt po przeprowadzonych zabiegach konserwatorskich, rok akademicki 2019/2020, fot. Marek Wawrzkiewicz

Fragment obiektu po przeprowadzonych zabiegach konserwatorskich, rok akademicki 2019/2020, fot. Marek Wawrzkiewicz

Praca studencka, obiekt po przeprowadzonych zabiegach konserwatorskich, rok akademicki 2019/2020, fot. Marek Wawrzkiewicz

Praca studencka, obiekt po przeprowadzonych zabiegach konserwatorskich, rok akademicki 2019/2020, fot. Marek Wawrzkiewicz

Praca studencka, fragment obiektu po przeprowadzonych zabiegach konserwatorskich, rok akademicki 2019/2020, fot. Marek Wawrzkiewicz

PRACOWNIA TECHNOLOGII I TECHNIK MALARSKICH MINERALNYCH

Kierowniczka Pracowni
dr hab. Zofia Kaszowska, prof. ASP
dr Katarzyna Stępień
dr Karina Niedzielska
mgr Katarzyna Różańska

Studenci I roku przed ćwiczeniami z Technologii i technik malarskich mineralnych, fot. Tanita Ciesielska

Studentka Magdalena Warzeszka podczas nakładania tynku pod fresk w technice renesansowej, fot. Tanita Ciesielska

Studentka Magdalena Warzeszka podczas nakładania tynku pod fresk w technice renesansowej, fot. Tanita Ciesielska

Studentka Magdalena Warzeszka podczas malowania fresku w technice renesansowej, fot. Tanita Ciesielska

Studentka Adrianna Pajdak podczas malowania fresku w technice barokowej, fot. Tanita Ciesielska

Studentka Patrycja Leśniak podczas malowania fresku w technice barokowej, fot. Tanita Ciesielska

Studentka Kinga Brückman de Renstrom podczas malowania fresku w technice bizantyńskiej, fot. Tanita Ciesielska

Studentka Kinga Brückman de Renstrom podczas malowania fresku w technice bizantyńskiej, fot. Tanita Ciesielska

Kinga Brückman de Renstrom, karton przygotowawczy i kopia fragmentu fresku Fra Angelica ze sceną Zwiastowania, fot. Tanita Ciesielska

Studentka Yevheniia Tsaritson podczas malowania kopii fresku w technice kazeinowej, fot. Tanita Ciesielska

Studentka Yevheniia Tsaritson podczas malowania kopii fresku w technice kazeinowej, fot. Tanita Ciesielska

Studentka Anna Bojko podczas pracy przy fresku w technice barokowej, fot. Tanita Ciesielska
Studentka Julia Czaplińska podczas gładzenia tynku pod fresk w technice renesansowej, fot. Tanita Ciesielska

PRACOWNIA TECHNOLOGII I TECHNIK MALARSKICH ORGANICZNYCH

Kierowniczka Pracowni
dr hab. Zofia Kaszowska, prof. ASP
dr Katarzyna Stępień
mgr Andrzej Raczkowski
mgr Tanita Ciesielska
mgr Katarzyna Różańska

Zadanie domowe – martwa natura monochromatyczna z własnych rekwizytów, II rok, rok akademicki 2019/2020

Martwa natura malowana w pracowni ASP, rok akademicki 2019/2020

Teresa Wąsowicz, IV rok, kopia z oryginału, etap końcowy wykonywany w pracowni ASP na podstawie wcześniej namalowanej kopii, rok akademicki 2019/2020

Ignacy Dziurawiec, II rok, martwa natura malowana w pracowni ASP, rok akademicki 2019/2020

Dagmara Mikler, IV rok, kopia z oryginału, etap końcowy wykonywany w pracowni ASP na podstawie wcześniej namalowanej kopii, rok akademicki 2019/2020

Aneta Mistarz, IV rok, kopia z oryginału etap końcowy wykonywany w pracowni ASP na podstawie wcześniej namalowanej kopii i fotografii, rok akademicki 2019/2020

Kamil Janik, IV rok, kopia z oryginału, etap końcowy wykonywany w pracowni ASP na podstawie wcześniej namalowanej kopii, rok akademicki 2019/2020

Weronika Gwadera IV rok, kopia z oryginału, etap końcowy wykonywany w pracowni ASP na podstawie wcześniej namalowanej kopii, rok akademicki 2019/2020

PRACOWNIA TECHNOLOGII I TECHNIK RZEŹBIARSKICH

Kierownik Pracowni
dr Roman Jacek Kieferling
mgr Maciej Malczewski
dr Edyta Bernady

Kopia w kamieniu, III rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Edyta Bernady

Kopia w kamieniu, III rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Edyta Bernady

Kopia w kamieniu, III rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Edyta Bernady

Kopia w kamieniu, III rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Edyta Bernady

Wykonanie polichromii w technice tempery kazeinowej, III rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Edyta Bernady

Rzeźbienie ramy w drewnie, II rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Edyta Bernady

Rzeźbienie ramy w drewnie, II rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Edyta Bernady

Rzeźbienie ramy w drewnie, II rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Edyta Bernady

Rzeźbienie kopii w drewnie lipowym, IV rok, II rok, rok akademicki 2019/2020 fot. Tanita Ciesielska

Rzeźbienie kopii w drewnie lipowym, IV rok, II rok, rok akademicki 2019/2020 fot. Tanita Ciesielska

Rzeźbienie kopii w drewnie lipowym, IV rok, II rok, rok akademicki 2019/2020 fot. Tanita Ciesielska

PRACOWNIA KONSERWACJI ARCHIWALNYCH MATERIAŁÓW FOTOGRAFICZNYCH

Kierowniczka Pracowni
dr hab. Zofia Kaszowska, prof. ASP
dr Karina Niedzielska
mgr Tanita Ciesielska
wykłady gościnne: dr hab. Piotr Nowak (Politechnika Wrocławska)
Studentka Teresa Wąsowicz podczas dokumentacji fotograficznej archiwalnej fotografii ze zbiorów pracowni, rok akademicki 2019/2020, fot. Karina Niedzielska

Studentka Teresa Wąsowicz podczas procesu tonowania srebrowego obrazu fotograficznego, rok akademicki 2019/2020, fot. Karina Niedzielska

Studentki Zuzanna Borek i Weronika Gwadera podczas procesu tonowania srebrowych obrazów fotograficznych, rok akademicki 2019/2020, fot. Karina Niedzielska

Studentka Kornelia Paczkowska podczas procesu tonowania srebrowego obrazu fotograficznego, rok akademicki 2019/2020, fot. Karina Niedzielska

Poznawanie możliwości procesu tonowania srebrowych obrazów fotograficznych, rok akademicki 2019/2020, fot. Karina Niedzielska

Studentka Teresa Wąsowicz podczas procesu prostowania odbitek fotograficznych, rok akademicki 2019/2020, fot. Karina Niedzielska

Studentki Teresa Wąsowicz i Zuzanna Borek podczas procesu prostowania odbitek fotograficznych, rok akademicki 2019/2020, fot. Karina Niedzielska

Studentki Teresa Wąsowicz i Zuzanna Borek podczas procesu prostowania odbitek fotograficznych, rok akademicki 2019/2020, fot. Karina Niedzielska

Studentka Weronika Gwadera podczas procesu prostowania archiwalnych negatywów fotograficznych, rok akademicki 2019/2020, fot. Karina Niedzielska

Studentka Weronika Gwadera w trakcie pakowania archiwalnych negatywów fotograficznych po zabiegu prostowania, rok akademicki 2019/2020, fot. Karina Niedzielska

PRACOWNIA WITRAŻU I SZKŁA

Kierowniczka Pracowni
dr hab. Zofia Kaszowska, prof. ASP
dr Edyta Bernady
Zaprojektowanie i wykonanie witrażu w tradycyjnej technice witrażowej, Aleksandra Boratyńska, IV rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Edyta Bernady

Zaprojektowanie i wykonanie witrażu w tradycyjnej technice witrażowej, Beata Walczak, IV rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Edyta Bernady

Zaprojektowanie i wykonanie witrażu w tradycyjnej technice witrażowej, Justyna Sąsiadek, IV rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Edyta Bernady

Zaprojektowanie i wykonanie witrażu w tradycyjnej technice witrażowej, Karolina Kuchno, IV rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Edyta Bernady

Zaprojektowanie i wykonanie witrażu w tradycyjnej technice witrażowej, Robert Polanowski, IV rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Edyta Bernady

Wykonanie kopii tonda w technice farb szkliwnych, IV rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Edyta Bernady

Wykonanie kopii tonda w technice farb szkliwnych, IV rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Edyta Bernady

Wykonanie kopii tonda w technice farb szkliwnych, IV rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Edyta Bernady

Wykonanie kopii tonda w technice farb szkliwnych, IV rok, rok akademicki 2019/2020, fot. Edyta Bernady

PRACOWNIA MALARSTWA

Kierownik Pracowni
prof. dr hab. Łukasz Konieczko
dr Szymon Wojtanowski

Weronika Gwadera, IV rok, zadanie: Azyl, rok akademicki 2019/2020

Robert Polanowski, IV rok, zadanie: Autoportret nieoczywisty, rok akademicki 2019/2020

Aneta Mistarz, IV rok, zadanie: Azyl, rok akademicki 2019/2020

Kinga Brückman de Renstrom, I rok, zadanie: Moja okno na świat, rok akademicki 2019/2020

Kinga Krawczyk, II rok, zadanie: Azyl, rok akademicki 2019/2020

Ewa Krasodomska, III rok, zadanie: Azyl, rok akademicki 2019/2020

Adam Radzisz, II rok, zadanie: Moje okno na świat, rok akademicki 2019/2020

Monika Janowiec, III rok, zadanie: 9 odsłon jednego tematu, rok akademicki 2019/2020

Dagmara Mikler, IV rok, zadanie: 9 odsłon jednego tematu, rok akademicki 2019/2020

Kamil Janik, IV rok, zadanie: 9 odsłon jednego tematu, rok akademicki 2019/2020

Justyna Samborska, IV rok, zestaw 3 zadań ( od lewej): Autoportret nieoczywisty, Moje okno na świat, Azyl, rok akademicki 2019/2020

Justyna Samborska, IV rok, zadanie: 9 odsłon jednego tematu, rok akademicki 2019/2020
Pola Suchodolska, IV rok, zadanie: Azyl, rok akademicki 2019/2020

PRACOWNIA RYSUNKU WIECZORNEGO

Kierownik Pracowni
dr hab. Rafał Pytel
mgr Olga Pawłowska

Zuzanna Borek, III rok, „sekwencje filmowe: Nibelungi: Śmierć Zygfryda”, rok akademicki 2019/2020

Julia Kuźniar, III rok, „sekwencje filmowe: Rękopis znaleziony w Saragossie”, rok akademicki 2019/2020

Martyna Czajka, I rok, „sekwencje filmowe: Faworyta”, rok akademicki 2019/2020

Karolina Kuchno, IV rok, „sekwencje filmowe: Lśnienie”, rok akademicki 2019/2020

Józefina Barlik, IV rok, Okruchy materii – ciche życie przedmiotu, rok akademicki 2019/2020

Magdalena Szwarc, I rok, Okruchy materii – ciche życie przedmiotu, rok akademicki 2019/2020

Kamil Janik, IV rok, Znaczki pocztowe, rok akademicki 2019/2020

Pola Suchodolska, IV rok, Znaczki pocztowe, rok akademicki 2019/2020

Matylda Zielińska, IV rok, Znaczki pocztowe, rok akademicki 2019/2020

Anna Błądek, II rok, Temat własny, rok akademicki 2019/2020

PRACOWNIA RZEŹBY

Kierownik Pracowni
prof. dr hab. Mieszko Tylka
dr Konrad Kozieł

Oliwia Gabryś, II rok, Studium natury, rok akademicki 2019/2020

Agnieszka Pancerz, III rok, Rama, rok akademicki 2019/2020

Julia Kuźniar, III rok, Płaskorzeźba, rok akademicki 2019/2020

Syliwa Gajek, III rok, Smutek, rok akademicki 2019/2020

Karolina Kuchno, IV rok, Studium popiersie, rok akademicki 2019/2020

Joanna Madejczyk, I rok, Akt, rok akademicki 2019/2020

Aneta Śliwińska, II rok, Studium natury, rok akademicki 2019/2020

Daria Halska, III rok, Muza, rok akademicki 2019/2020

Patrycja Gumuła, II rok, Studium, rok akademicki 2019/2020

Beata Walczak, IV rok, Więzy, rok akademicki 2019/2020

ZAJĘCIA TERENOWE Z PRZEDMIOTU KONSERWACJA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH

Koordynacja
dr Anna Forczek-Sajdak, mgr Karolina Molga
Pałac w Ciechanowicach, czerwiec 2019, fot. Uta Hanusek

Konserwacja i restauracja malowideł ściennych z XVI i XVIII w. w pałacu w Ciechanowicach podczas zajęć terenowych studentów, czerwiec 2019, fot. Uta Hanusek

Konserwacja i restauracja malowideł ściennych z XVI i XVIII w. w pałacu w Ciechanowicach podczas zajęć terenowych studentów, czerwiec 2019, fot. Uta Hanusek

Zespól studentów z pedagogiem na zajęciach terenowych w pałacu w Ciechanowicach, czerwiec 2019, fot. Uta Hanusek

Zespól studentów V roku na zajęciach terenowych w pałacu w Ciechanowicach, październik 2019, fot. Karolina Molga

Wnętrze kościoła pw. św. Mikołaja w Doboszowicach podczas badan konserwatorskich nawarstwień ściennych wykonywanych przez studentów III roku, czerwiec 2019, fot. Karolina Molga

Badania konserwatorskie nawarstwień ściennych wykonywane przez studentów III roku w kościele pw. św. Mikołaja w Doboszowicach, czerwiec 2019, fot. Karolina Molga

Inwentaryzacja szat liturgicznych podczas zajęć terenowych studentów w kościele pw. św. Mikołaja w Doboszowicach, czerwiec 2019, fot. Karolina Molga

Zespół studentów z pedagogami i proboszczem parafii na zajęciach terenowych w kościele pw. św. Mikołaja w Doboszowicach, czerwiec 2019, fot. Olga Pawluk

Konserwacja malowideł ściennych z 1764-1765 roku w kaplicy pw. św. Antoniego Padewskiego w kościele pw. ss. Jerzego i Wojciecha w Kłodzku podczas zajęć terenowych studentów, czerwiec 2019, fot. Karolina Molga

Konserwacja malowideł ściennych z 1764-1765 roku w kaplicy pw. św. Antoniego Padewskiego w kościele pw. ss. Jerzego i Wojciecha w Kłodzku podczas zajęć terenowych studentów, czerwiec 2019, fot. Karolina Molga

Zespół studentów z pedagogiem na zajęciach terenowych w kościele pw. ss. Jerzego i Wojciecha w Kłodzku, czerwiec 2019, fot. Karolina Molga

Zajęcia terenowe studentów w kościele pw. św. Bartłomieja w Modliszowie, czerwiec 2019, fot. Marcin Błaszczyk

Zajęcia terenowe studentów w kościele pw. św. Bartłomieja w Modliszowie, czerwiec 2019, fot. Marcin Błaszczyk

Zespół studentów z pedagogiem na zajęciach terenowych w kościele pw. św. Bartłomieja w Modliszowie, czerwiec 2019, fot. Marcin Błaszczyk

Zajęcia terenowe studentów w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kłobuczynie, czerwiec 2019, fot. Grażyna Schulze-Głazik

Zespół studentów na zajęciach terenowych w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kłobuczynie, czerwiec 2019, fot. Grażyna Schulze-Głazik

Film przedstawia próby zdejmowania ze ściany fragmentów XX-wiecznej mozaiki, prowadzone podczas zajęć terenowych z przedmiotu konserwacja malowideł ściennych w kościele pw. św. św. Jerzego i Wojciecha w Kłodzku (czerwiec 2019)

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA NAUKOWEGO WKiRDS

Zarząd Koła Naukowego, kadencja 2019-2020
Przewodnicząca: Justyna Machnik
Wiceprzewodnicząca: Joanna Nikiel
Sekretarz: Maria Zając
Skarbniczka: Aleksandra Leboda
Członkini: Weronika Gwadera
Graficzka: Oliwia Małuch

Wykład Oskara Hanuska: Spotkanie po konferencji Media Art Preservation MAPS2020

Wykład Oskara Hanuska: Spotkanie po konferencji Media Art Preservation MAPS2020

Wykład Oskara Hanuska: Spotkanie po konferencji Media Art Preservation MAPS2020

Wykład online Justyny Kędziory: Usuwanie werniksu przy pomocy Evolon CR®
Wykład online Justyny Kędziory: Usuwanie werniksu przy pomocy Evolon CR®
Wykład online Justyny Kędziory: Usuwanie werniksu przy pomocy Evolon CR®
Wykład online Justyny Kędziory: Usuwanie werniksu przy pomocy Evolon CR®

Spacer po Krakowie z dr hab. Pawłem Pencakowskim: Nowożytne kaplice kopułowe

Spacer po Krakowie z dr hab. Pawłem Pencakowskim: Nowożytne kaplice kopułowe

Spacer po Krakowie z dr hab. Pawłem Pencakowskim: Nowożytne kaplice kopułowe

Spacer po Krakowie z dr hab. Pawłem Pencakowskim: Nowożytne kaplice kopułowe

Spacer po Krakowie z dr hab. Pawłem Pencakowskim: Nowożytne kaplice kopułowe

Spotkanie z Filipem Gawlińskim: Zabytkowa architektura drewniana

Spotkanie z Filipem Gawlińskim: Zabytkowa architektura drewniana

Spotkanie z Filipem Gawlińskim: Zabytkowa architektura drewniana

Plakat prelekcji studentki Justyny Kędziory: Praktyki muzealne za granicą w praktyce

IV MIĘDZYNARODOWA STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA KONSERWATORSKA

Komitet Organizacyjny Konferencji
Przewodnicząca Komitetu Studentów: Katarzyna Feć-Sfora
Wiceprzewodnicząca Komitetu Studentów: Paulina Węgrzyn
Członkini Komitetu Studentów: Maria Zając
Przewodnicząca Komitetu Doktorantów: Paulina Krupa
Graficzki: Wiktoria Lasek, Oliwia Małuch

Na konferencji wystąpiły studentki, doktorantki i absolwentki Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie:

  • Justyna Kędziora, Multi-step cleaning approach and technical study of a 17th c. Dutch genre painting by Nicolaes Maes
  • Monika Topolska, Conservation of the prison cell no.3 of the former Gestapo station in Zakopane
  • Katarzyna Feć-Sfora, The outcomes of physical and chemical experiments conducted on Roman Tarkowski’s sculptures in terms of their impact on conservation work
  • Paulina Krupa, Stone and plaster works of 19th century art on the example of the sculptural workshop of the Stehlik family – techniques, technology and conservation issues with particular attention to the altars
  • Sonia Milewska, Restoration or reactivation? About restauration of Senster – the iconic work of media art
  • Katarzyna Kudyba, Uta Hanusek, Rescuing the Beautiful Dog: Contemporary mural painting detachment and transfer to a new support. The case study of Marcin Maciejowski’s murals from cult music club in Kraków
  • Ewa Szarłata, Peel-off methods in cleaning of wall paintings
Justyna Kędziora, Multi-step cleaning approach and technical study of a 17th c. Dutch genre painting by Nicolaes Maes, fot. Uta Hanusek
Monika Topolska, Conservation of the prison cell no.3 of the former Gestapo station in Zakopane, fot. Uta Hanusek

Katarzyna Feć-Sfora, The outcomes of physical and chemical experiments conducted on Roman Tarkowski’s sculptures in terms of their impact on conservation work, fot. Uta Hanusek

Paulina Krupa, Stone and plaster works of 19th century art on the example of the sculptural  workshop of the Stehlik family – techniques, technology and conservation issues with particular attention to the altars, fot. Arkadiusz Feć-Sfora

Sonia Milewska, Restoration or reactivation? About restauration of Senster – the iconic work of media art, fot. Uta Hanusek

Katarzyna Kudyba, Uta Hanusek, Rescuing the Beautiful Dog: Contemporary mural painting detachment and transfer to a new support. The case study of Marcin Maciejowski's murals from cult  music club in Kraków, fot. Ewa Krasodomska

Ewa Szarłata, Peel-off methods in cleaning of wall paintings, fot. Uta Hanusek

Poniżej zamieszczamy fotorelację z konferencji oraz wydarzeń towarzyszących: zwiedzania pracowni konserwatorskich WKiRDS, oprowadzań po Krakowie z historykiem sztuki oraz konserwatorami dzieł sztuki, a także wykładu i zwiedzania ołtarza Wita Stwosza.

Zespół organizacyjny IV Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Konserwatorskiej, fot. Uta Hanusek

IV Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Konserwatorska, fot. Uta Hanusek

IV Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Konserwatorska, fot. Uta Hanusek

IV Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Konserwatorska, fot. Uta Hanusek

IV Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Konserwatorska, fot. Uta Hanusek

IV Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Konserwatorska, fot. Uta Hanusek

IV Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Konserwatorska, fot. Uta Hanusek

IV Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Konserwatorska, fot. Uta Hanusek

IV Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Konserwatorska, fot. Uta Hanusek

IV Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Konserwatorska, fot. Uta Hanusek

Oprowadzanie uczestników konferencji po pracowniach konserwatorskich, fot. Katarzyna Feć-Sfora

Oprowadzanie uczestników konferencji po pracowniach konserwatorskich, fot. Paulina Węgrzyn
Oprowadzanie uczestników konferencji po pracowniach konserwatorskich, fot. Paulina Węgrzyn
Oprowadzanie uczestników konferencji po pracowniach konserwatorskich, fot. Paulina Węgrzyn
Oprowadzanie uczestników konferencji po pracowniach konserwatorskich, fot. Uta Hanusek
Oprowadzanie uczestników konferencji po pracowniach konserwatorskich, fot. Uta Hanusek
Oprowadzanie uczestników konferencji po pracowni konserwatorskiej w oddziale Muzeum Narodowego w Sukiennicach, fot. Uta Hanusek
Oprowadzanie uczestników konferencji po pracowni konserwatorskiej w oddziale Muzeum Narodowego w Sukiennicach, fot. Uta Hanusek
Oprowadzanie uczestników konferencji po pracowni konserwatorskiej w oddziale Muzeum Narodowego w Sukiennicach, fot. Maria Zając
Oprowadzanie uczestników konferencji po laboratoriach LANBOZ przy Muzeum Narodowym, fot. Paulina Węgrzyn
Oprowadzanie uczestników konferencji po laboratoriach LANBOZ przy Muzeum Narodowym, fot. Paulina Węgrzyn
Zwiedzanie Krakowa z prof. Pawłem Pencakowskim, uczestnicy konferencji w kościele pw. św. Anny, fot. Uta Hanusek
Zwiedzanie Krakowa z prof. Pawłem Pencakowskim, uczestnicy konferencji przed kościołem pw. św. Anny, fot. Uta Hanusek
Zwiedzanie Krakowa z prof. Pawłem Pencakowskim, uczestnicy konferencji na dziedzińcu Collegium Maius, fot. Uta Hanusek
Wykład o ołtarzu Wita Stwosza prowadzony przez dr hab. Jarosława Adamowicza, fot. Uta Hanusek
Zwiedzanie ołtarza Wita Stwosza, fot. Uta Hanusek
Zwiedzanie ołtarza Wita Stwosza, fot. Uta Hanusek
Zwiedzanie ołtarza Wita Stwosza, fot. Uta Hanusek

WYSTAWA PRAC STUDENCKICH Z ARCHIWUM KATEDRY TECHNOLOGII I TECHNIK DZIEŁ SZTUKI

Zamek Pieskowa Skała – Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu

Mgr Andrzej Raczkowski i dr hab. Marta Lempart-Geratowska podczas otwarcia wystawy, fot. Tanita Ciesielska

Gospodarze zamku w Pieskowej Skale i goście podczas otwarcia wystawy, fot. Tanita Ciesielska

Kopie obrazów powstałe w Pracowni Technologii i Technik Malarskich Organicznych, fot. Tanita Ciesielska

Kopie głów wawelskich powstałe w Pracowni Technologii i Technik Rzeźbiarskich oraz kopie obrazów powstałe w Pracowni Technologii i Technik Malarskich Organicznych, fot. Tanita Ciesielska

Kopie obrazów powstałe w Pracowni Technologii i Technik Malarskich Organicznych w ramach z Pracowni Technologii i Technik Rzeźbiarskich, fot. Tanita Ciesielska

Gospodarze zamku w Pieskowej Skale i goście podczas otwarcia wystawy, fot. Tanita Ciesielska

Gospodarze zamku w Pieskowej Skale i goście podczas otwarcia wystawy, fot. Tanita Ciesielska

Jedna z sal wystawowych w zamku w Pieskowej Skale, fot. Tanita Ciesielska

Podziel się wpisem na: