Wystawa końcoworoczna na Wydziale Konserwacji

18 czerwca 2013