Wpisy na rok akademicki 2018/2019

11 września 2018

Na rok akademicki 2018/2019 można wpisywać się od 17.09 do 28.09.2018.

Studenci II do IV roku przy wpisie składają: indeksy, podpisane Umowy o organizację studenckiej  praktyki zawodowej (jeżeli dotąd nie złożyli), Dzienniczki z potwierdzeniem odbycia praktyk zawodowych oraz bilety przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca praktyk.