Ubezpieczenie od NNW dla studentów na rok akademicki 2016/2017

22 września 2016

Zgodnie z decyzją URSS studenci ubezpieczają się w InterRisk, Towarzystwie Ubezpieczeń S.A.
Stawka roczna wynosi 36,00 zł. Studenci wpłacają składkę ubezpieczenia bezpośrednio na konto InterRisk lub w Dziekanacie Wydziału przy wpisie na rok studiów.

Ubezpieczenie jest dobrowolne, jednak zalecane.

Wpłatę należy kierować na konto:

51106000760000313000265514

Marzenna Wandzilak
Ul. Św. Jana 9/4
31-017 Kraków

Tytułem koniecznie należy wpisać:

Imię i nazwisko studenta
Rok studiów
Wydział