Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane i wypłacane w roku 2019/2020

3 października 2019

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać w dziekanacie WKiRDS w terminie do dnia 15 października br.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów: https://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/studenci/stypendia-dlastudentow-44

 

Podziel się wpisem na: