Sesja naukowa w Niedzicy 4-6.12 2008 r.

8 grudnia 2008

W dniach 4-6 grudnia 2008 r. odbyło się doroczne spotkanie Rady Naukowej Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie i ASP w Krakowie oraz gości zaproszonych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

DębnoW ramach sesji naukowej odbyły się liczne dyskusje, prezentacje sprawozdań oraz omówienie programów działalności jak również objazd związany z kompleksową konserwacją średniowiecznych kościołów drewnianych małopolski. Kościoły w Dębnie, Harklowej, Grywałdzie i Sromowcach Niżnych są realizacjami konserwatorskimi Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Autor fotografii: mgr Rafał Szambelan

GrywałdHarklowa

Sromowce Niżne