Seminaria dyplomowe – harmonogram

28 listopada 2016

Seminaria dyplomowe

22.11.2016
1. Katarzyna Dobrzańska, Magdalena Lentowicz (jedna prezentacja),
promotor: dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP
2. Dominika Ciepielewska, promotor: dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP

29.11.2016
1. Maja Potrawiak, promotor: dr Anna Sękowska
2. Wojciech Bartłomiej Zieliński, promotor: dr Dorota Białek – Kostecka

6.12.2016
1. Joanna Sztyrak, promotor: prof. Grażyna Korpal
2. Magdalena Ponikowska, promotor: dr Aleksandra Hola

13.12.2016
1. Paulina Krupa, promotor: prof. Ireneusz Płuska
2. Jerzy Mielcarek, promotor: prof. Ireneusz Płuska

20.12.2016
1. Paulina Kralka, promotor: dr Jarosław Adamowicz

3.01.2017
1. Monika Mazur, promotor: dr Roman Kieferling
2. Gabriela Szalast-Dao Quy, promotr: prof. Jadwiga Wyszyńska

10.01.2017
1. Monika Kułaga, promotor: prof. Edward Kosakowski
2. Pamela Grajny, promotor: prof. Edward Kosakowski

24.01.2016
1. Katarzyna Hebda, promotor: dr hab. Grażyna Schulze – Głazik
2. Marta Chodur, promotor: mgr Barbara Budziaszek