Podziękowanie za wakacyjne praktyki studenckie

14 września 2009

MUZEUM ASP                                                                                                                          
w Krakowie

Szanowna Pani
Prof. Grażyna Korpal
Dziekan WKiRDS ASP w Krakowie

 

PODZIÊKOWANIE ZA WAKACYJNE PRAKTYKI STUDENCKIE W MUZEUM ASP

Szanowna Pani Dziekan

Jak co roku od kilku już lat, w terminie od 1 do 28 lipca 2008 r., na ternie budynku głównego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy pl. Matejki odbyły się wakacyjne praktyki studenckie studentów konserwacji i restauracji malarstwa na rzecz poprawy stanu zachowania zbiorów Muzeum ASP. Tematem wiodącym w tym roku była profilaktyka konserwatorska w warunkach organizującego się Muzeum. Teoria i praktyka przyswajana przez przyszłych konserwatorów w czasie kolejnych lat studiów mogły tu także, jak to bywa podczas praktyk, zweryfikować się w konkretnym zastosowaniu
i skonfrontować z realiami. W tym wypadku realiami tymi były z jednej strony niszczące skutki zmiennych, ale na ogół trudnych warunków przechowywania zbiorów, z drugiej strony konieczność zaradzenia zróżnicowanym potrzebom konserwatorskim wielkiej ilości obiektów w aranżowanych ad hoc pracowniach i to w krótkim czasie. Nie brakowało też okazji aby nieraz wykazać się pomysłowością w proponowaniu nietypowych, bądź nowatorskich rozwiązań dla optymalnego wykorzystania funkcjonalnego lecz jeszcze nie obejmującego wszystkich pomieszczeń systemu mobilnych paneli siatkowych dla magazynowania obrazów. Powoli ale z roku na rok początkowo niedobra sytuacja zbiorów poprawia się nie tylko w dziedzinie wspomnianych warunków magazynowania, ale też dzięki systematycznej pomocy konserwatorskiej udzielanej przez WKiRDS macierzystej Uczelni. W tym roku w trakcie samych tylko praktyk wakacyjnych różnego rodzaju
i zakresu zabiegami takimi jak: odkurzanie, dezynfekcja, oczyszczanie, drobne naprawy uszkodzonych listew i ram, objęto zawartość jednego magazynu obrazów, tj. kilkaset obiektów. Bardziej zaawansowany zakresem program konserwatorski zrealizowano dla trzydziestu kilku obrazów.
W tegorocznych praktykach dla zbiorów malarstwa zaangażowanych było troje przyszłych konserwatorów: panie Ewa Kociuba, Marta Kamińska i pan Marcin Dziubek. Wspaniale wywiązali się oni z postawionych zadań i zadziwili dojrzałością we współpracy. Za tak bardzo wymierną pomoc
i sprawdzoną, dobrą współpracę pragnę serdecznie podziękować Władzom Wydziału i wyżej wymienionym studentom.

 

Kustosz Muzeum ASP

Małgorzata Sokołowska