Obowiązkowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów I roku

17 września 2019

Obowiązkowe szkolenie podstawowe i stanowiskowe z zakresu BHP dla studentów przyjętych na I rok WKiRDS odbędzie się 26.09.2018 (czwartek) o godz. 9.00, pl. Matejki 13, aula ASP.

Przeprowadzone obowiązkowe szkolenie będzie zaliczone w indeksie przez prowadzącego szkolenie.

Studenci, którzy ukończyli kurs BHP w naszej uczelni nie mają obowiązku ponownego uczestniczenia w nim. Należy dostarczyć do dziekanatu kopie indeksu z wpisem.

Podziel się wpisem na: