Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 

Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki jest jednostką międzyuczelnianą z biurem w ASP w Warszawie i delegaturą w ASP w Krakowie. Z uwagi na specjalizację, delegatura krakowska umocowana jest przy Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, dla którego i z którym bezpośrednio współpracuje.

Instytut jako pełnoprawne ciało statutowe obu Akademii, działa na rzecz Uczelni założycielskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, terenowych służb konserwatorskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz środowiska dyplomowanych artystów konserwatorów a także innych instytucji akademickich i naukowych krajowych i zagranicznych. Współpracujemy blisko z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W razie szczegółowych potrzeb badawczych, współpracujemy z innymi ośrodkami uniwersyteckimi krajowymi i zagranicznymi, np. w zakresie badań tomografii komputerowej zabytków podpisaliśmy umowę z niezwykle prestiżowym Instytutem Odlewnictwa w Krakowie.

Głównymi statutowymi powinnościami Instytutu jest wykonywanie zleconych zadań badawczych, eksperckich, edukacyjnych, organizacyjnych i interwencyjnych wraz z niedawno utworzonym pogotowiem konserwatorskim. Służymy w ochronie dziedzictwa kulturowego w zakresie konserwacji i restauracji zabytków ruchomych i nieruchomych oraz dzieł sztuki. Wypracowane środki finansowe przeznaczone są na rozwój naukowy, artystyczny i organizacyjny uczelni założycielskich w tym szczególnie Wydziałów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Delegatura krakowska przeznacza w większości środki na zakup wysokospecjalistycznej aparatury laboratoryjnej, służącej również w dydaktyce badań studenckich. Przystosowujemy osiągnięcia nauki i techniki do szczegółowych zadań konserwatorskich.

Instytut funkcjonuje od grudnia 1999 roku. W zeszłym 2015 r. obchodził jubileusz 15-lecia działalności organizacją wielkiej wystawy dorobku Instytutu p.t. „Sztuka konserwacji” w salach Pałacu Sztuki Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie.

 

 

Podziel się wpisem na: