Nadia Wywiórska i Aleksandra Jagiełka laureatkami Konkursu na NAJLEPSZY DYPLOM!

9 grudnia 2020

Nasze absolwentki wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu na NAJLEPSZY DYPLOM Z KIERUNKU KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI (2018/2019 i 2019/2020)!

Konkurs adresowany jest do absolwentów kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki ze wszystkich uczelni w Polsce kształcących na tym kierunku, w ramach jednolitych studiów magisterskich, tj. na: Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP
w Krakowie, Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Warszawie oraz na Wydziale Ceramiki i Szkła w ASP we Wrocławiu.

Głównym celem konkursu jest ocena działalności artystyczno-naukowej absolwentów, interdyscyplinarności kierunku i jej szczególnej specyfiki i zakresu działań. Dodatkowo wszyscy zakwalifikowani do konkursu (16 osób) zaprezentują się na wystawie w galerii „Neon” w ASP we Wrocławiu w grudniu 2021 roku, której towarzyszyć będzie przygotowany na tę okazję katalog. Konkurs i wystawa będą odbywać się cyklicznie co dwa lata na kolejnych, partycypujących w organizacji konkursu uczelniach, na których kształci się studentów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki.

Nadia Wywiórska, WKiRDS ASP Kraków, Ostatnia Wieczerza (1. poł. XIX w.) malowana na pierwotnym wizerunku Chrystusa Pantokratora, (XVI/XVII w.). Stan w trakcie rozwarstwiania.

WYNIKI KONKURSU

2 MIEJSCE (Nagroda ufundowana przez JM Rektora ASP we Wrocławiu w wysokości 2000 zł)

mgr Nadia Wywiórska

 

2 MIEJSCE otrzymała pani mgr Nadia Wywiórska za dyplom:

„Rozwarstwianie dwóch ikon malowanych na jednym podobraziu drewnianym: Chrystus Pantokrator (XVI/XVII w.) i Ostatnia Wieczerza (1. poł. XIX w.), pochodzących z dawnej cerkwi pw. św. Dymitra Męczennika w Czarnej. Próba charakterystyki warsztatu artystycznego pierwotnego malowidła”

Promotor: dr hab. Małgorzata Nowalińska.

Nadia Wywiórska, WKiRDS ASP Kraków, Ostatnia Wieczerza (1. poł. XIX w.) malowana na pierwotnym wizerunku Chrystusa Pantokratora, (XVI/XVII w.). Stan przed konserwacją i restauracją. Fot. Paweł Gąsior.
Nadia Wywiórska, WKiRDS ASP Kraków, Ostatnia Wieczerza, stan po konserwacji i restauracji. Fot. Paweł Gąsior.
Nadia Wywiórska, WKiRDS ASP Kraków, Chrystus Pantokrator, stan po odsłonięciu wizerunku. Fot. Paweł Gąsior.
Nadia Wywiórska, WKiRDS ASP Kraków, Chrystus Pantokrator, stan po konserwacji i restauracji. Fot. Paweł Gąsior.

WYRÓŻNIENIE (Wydawnictwa ASP we Wrocławiu)

WYRÓŻNIENIE otrzymała pani mgr Aleksandra Jagiełka za dyplom:

Tom I: „Aranżacje konserwatorskie zabytkowych rzeźb drewnianych w kontekście ekspozycji muzealnej, na przykładzie konserwacji XVI-wiecznej rzeźby drewnianej polichromowanej tzw. Złotej Katarzyny z Katternecke, przypisywanej warsztatowi Jacoba Beinharta”.
Aneksy:
Tom II: Przekroje poprzeczne na zdjęciach makro. Analiza nawarstwień, wyniki analizy SEM-EDX, fotografie luminescencji wzbudzonej światłem UV, fotografie w promieniowaniu rentgenowskim,
Tom III: Dokumentacja fotograficzna

Promotor: mgr Barbara Budziaszek.

Aleksandra Jagiełka, WKiRDS ASP Kraków, Złota Katarzyna z Katternecke z warsztatu Jacoba Beinharta, 1509 r. Widok z przodu. Stan przed konserwacją i restauracją. Widoczna XIX-wieczna kolorystyka rzeźby. Fot. Paweł Gąsior.
Aleksandra Jagiełka, WKiRDS ASP Kraków, Złota Katarzyna z Katternecke z warsztatu Jacoba Beinharta, 1509 r., obecnie w zbiorach Muzeum KUL. Stan po konserwacji i restauracji. Fot. Paweł Gąsior.

Organizatorem pierwszego konkursu na najlepszy dyplom z konserwacji i restauracji dzieł sztuki jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu- Wydział Ceramiki i Szkła przy współudziale w/w Uczelni.

Patronem konkursu i wystawy są: JM Rektor ASP we Wrocławiu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Prezydent Miasta Wrocławia oraz Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego w Polsce.

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ:

  1. prof. Wojciech Pukosz, JM Rektor ASP we Wrocławiu
  2. prof. Jacek Martusewicz, Prorektor ds. naukowych, ASP Warszawa
  3. dr hab. Monika Jadzińska, prof. uczelni, Dziekan Wydziału KiRDzSz, ASP Warszawa
  4. dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych, UMK Toruń
  5. dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. uczelni, Dziekan Wydziału KiRDzSz, ASP Kraków
  6. dr Marzena Krzemińska-Baluch, Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła, ASP Wrocław
  7. dr Katarzyna Stępień, Prodziekan Wydziału KiRDzSz, ASP Kraków
  8. dr hab. Sławomir Kamiński, prof. uczelni, Wydział Sztuk Pięknych, UMK Toruń
  9. dr hab. Michał Matuszczyk, prof. uczelni, Wydział Ceramiki i Szkła, ASP Wrocław, Przewodniczący Komisji Konkursowej

Więcej informacji: https://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=13695