Medal SIGNUM UNIVERSITATIS dla Dziekan WKiRDS dr hab. Marty Lempart-Geratowskiej, prof. ASP

13 grudnia 2017

W dniu 8. grudnia 2017 roku dziekan Wydziału odebrała z rąk Jego Magnificencji Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Antoniego Dębińskiego medal SIGNUM  UNIVERSISTATIS jako dowód uznania za konserwację i restaurację 30 obiektów – obrazów sztalugowych i rzeźb drewnianych ze zbiorów Muzeum KUL przeprowadzoną przez studentów w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych oraz w Pracowni Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej.

08.12.2017, Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski. Medal Signum Universitatis dla dr hab. Marty Lempart-Geratowskiej, prof. ASP w Krakowie Fot. Tomasz Koryszko/KUL

fot. Tomasz Koryszko