Konferencja „Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości”

22 listopada 2010

25 października 2010 w salach Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie odbyła się konferencja „Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości” zorganizowana z inicjatywy Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz krakowskiego Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Spotkanie zainaugurowali gospodarz MCK w Krakowie Prof. Jacek Purchla oraz rektor ASP w Krakowie prof. Adam Wsiołkowski. Wśród prelegentów, oprócz pracowników i doktorantów obchodzącego w tym roku 60-lecie działalności Wydziału Konserwacji, znaleźli się przedstawiciele Województwa, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr inż. Jan Janczykowski, reprezentujący Opactwo Benedyktynów w Tyńcu brat Józef Kanik oraz goście zagraniczni – przedstawiciele czterech regionów partnerskich Małopolski: Kraju Związkowego Turyngii w Niemczech, Obwodu Lwowskiego na Ukrainie, Województwa Kluż w Rumunii i Związku Regionalnego Województwa Uppsalskiego w Szwecji. Wśród licznie zgromadzonych gości byli studenci oraz przedstawiciele środowiska akademickiego związanego z konserwacją zabytków i architekturą, jak również służby konserwatorskie, konserwatorzy praktycy i właściciele obiektów zabytkowych.
18 wystąpień ujętych zostało w trzy panele tematyczne: „W kierunku zintegrowanej konserwacji zabytków regionu”, „Od szlaku architektury drewnianej po sztukę współczesną” oraz „Postęp i nowoczesność w konserwacji zabytków”.
26 października wybrana grupa specjalistów wraz z  zagranicznymi uczestnikami konferencji, wzięła udział w terenowym objeździe Małopolskim Szlakiem Architektury Drewnianej. Na trasie wycieczki znalazły się między innymi kościoły w Dębnie Podhalańskim, Harklowej, Grywałdzie i Łukowicy. Konferencja „Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości” była świetną okazją do wymiany doświadczeń, promocji dobrych praktyk i zacieśnienia współpracy wszystkich podmiotów zajmujących się konserwacją zabytków, od administracji publicznej po konserwatorów praktyków i studentów konserwacji. Integracja środowiska oraz promocja teorii i dobrej praktyki konserwatorskiej, bez wątpienia pozytywnie wpłynie na kształtowanie świadomości konserwatorskiej oraz strategii ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

mgr Anna Forczek