JĘZYK ANGIELSKI WKiRDS

4 października 2017

I rok

W czwartek 5.10.2016 o godzinie 18.00, ul Lea 27-29 odbędzie się test kwalifikujący z języka angielskiego do grup lektoratowych dla I roku.

Obecność obowiązkowa.

II & III rok

W czwartek 5.10.2016 o godzinie 17.30 zapraszam w celu ustalenia terminów zajęć.

 

                                                                                     Anna Pałczyńska