Język angielski do grup lektoratowych dla I roku

5 października 2016

W czwartek 6.10.2016 o godzinie 18.00, w budynku przy ul. Lea 27-29 odbędzie się test kwalifikujący z języka angielskiego do grup lektoratowych dla I roku.

Obecność obowiązkowa.