Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na WKiRDS

16 września 2020

Uwaga studenci I roku Wydziału KiRDS

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

odbędzie się we wtorek

6 października 2020 r.

o godz. 10.00

w budynku przy ulicy Lea 27-29, sala 103.

Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu indeksów z rąk Pana Dziekana

odbędzie się spotkanie z opiekunem I roku i przedstawicielem Samorządu Studenckiego.

Obecność obowiązkowa!