Godziny rektorskie w dniu 31.10.2017

17 października 2017

Decyzją JM Rektora 31.10.2017 (wtorek) od godziny 12:00 ustanowione zostały godziny rektorskie dla wszystkich pracowników i studentów Uczelni.

2.11.2017 (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć.