Egzaminy magisterskie w dniach 31 maja i 1 czerwca 2019

23 maja 2019

Egzamin magisterski w dniu 31 maja 2019 r. (piątek), godz. 10.00, ul. Lea 27–29, sala 103

  1. Angelika Halota (spotkanie Komisji Egzaminacyjnej o godz. 9.00, ul. Karmelicka 16)

Konserwacja, rekonstrukcja i dekompozycja gipsowego odlewu płyty nagrobnej Filipa Kallimacha z Muzeum Narodowego w Krakowie w kontekście problematyki metalowej konstrukcji wewnętrznej, wzmacniającej obiekt

Promotor: mgr Marek Wawrzkiewicz

Recenzent:  dr Janusz Sarkowicz

  1. Agnieszka Korzeniowska

Odtworzenie zaginionej kwatery Ścięcie świętej Katarzyny Aleksandryjskiej autorstwa Hansa Süssa z Kulmbachu w aspekcie dzieł sztuki zrabowanych podczas II wojny światowej

Promotor: prof. Grażyna Korpal

Recenzent: dr hab. Anna Sękowska

  1. Agnieszka Czarnecka

Problematyka konserwacji malowanych chorągwi jedwabnych na przykładzie chorągwi nagrobnej Katarzyny Żarczyńskiej z klasztoru oo. Franciszkanów w Krakowie

Promotor: dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP

Recenzent: dr Katarzyna Stępień

  1. Katarzyna Wyszkowska

Problematyka konserwacji obrazów olejnych uszkodzonych pod wpływem ognia na przykładzie konserwacji i restauracji portretu Adama Skrzyńskiego autorstwa Kazimierza Pochwalskiego

Promotor: prof. Jadwiga Wyszyńska

Recenzent: dr Regina Kozik

 

Egzamin magisterski w dniu 1 czerwca 2019 r. (sobota), godz. 9.00, ul. Lea 27–29, sala 103

  1. Joanna Głaz

Zastosowanie interdyscyplinarnych metod badawczych w celu potwierdzenia wspólnej proweniencji rzeźb przypisywanych do grupy pasyjnej z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Szymocinie

Promotor: dr Janusz Sarkowicz

Recenzent: dr Roman Jacek Kieferling

  1. Nadia Wywiórska

Rozwarstwianie dwóch ikon malowanych na jednym podobraziu drewnianym: Chrystus Pantokrator (XVI/XVII w.) i Ostatnia Wieczerza (1. poł. XIX w.), pochodzących z dawnej cerkwi pw. św. Dymitra Męczennika w Czarnej. Próba charakterystyki warsztatu artystycznego pierwotnego malowidła

Promotor: dr Małgorzata Nowalińska

Recenzent: dr hab. Jarosław Adamowicz

  1. Regina Główczak

Opracowanie metody przywrócenia pozytywowej postaci malowidła odbitego na odwrociu płatów na przykładzie malowideł z Pałacu Spiskiego przy Rynku Głównym 34 w Krakowie

Promotor: prof. dr hab. Edward Kosakowski

Recenzent: dr Marcin Błaszczyk

  1. Katarzyna Hebda

Próba rekonstrukcji warstwy malarskiej parapetu chóru muzycznego z kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Nowsiu w Tłuczani

Promotor: dr hab. Grażyna Schulze-Głazik

Recenzent: dr Marcin Błaszczyk

 

Podziel się wpisem na: