Egzaminy magisterskie na WKiRDS w dniu 6 października 2017 r.

29 września 2017
  1. Wojciech ZIELIŃSKI

„Transfer rysunku Michela Kichki wykonanego na ścianie biblioteki Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Przykład wykorzystania zabiegu przenoszenia malowideł ściennych w konserwacji sztuki współczesnej”

Promotor: dr Dorota Białek-Kostecka
Recenzent: prof. Grażyna Korpal

   1. Monika MAZUR

„Badania i konserwacja dwóch XIX-wiecznych jataganów ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie”

Promotor: dr Roman Jacek Kieferling
Recenzent: prof. dr hab. Ireneusz Płuska

   1. Pamela GRAJNY

„Projektowanie aranżacji wnętrza jako metoda optymalnego eksponowania zabytkowych malowideł na przykładzie dekoracji dawnej sali dla mężczyzn żydowskiego domu modlitwy Chewra Thilim przy ul. Meiselsa 18 w Krakowie”

Promotor: prof. dr hab. Edward Kosakowski
Recenzent: dr Katarzyna Stępień

   1. Monika KUŁAGA

„Opracowanie metody przeniesienia malowideł ze stropu Pałacu w Łagowie z zachowaniem fragmentu nietypowego oryginalnego podłoża”

Promotor: prof. dr hab. Edward Kosakowski
Recenzent: dr hab. Zofia Kaszowska