Oliwia Gabryś. Rysunki i rzeźby – zaproszenie na wernisaż

Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP, oraz Galeria Cztery Ściany zapraszają na wernisaż wystawy:

OLIWIA GABRYŚ. RYSUNKI I RZEŹBY

kurator wystawy: dr Konrad Kozieł

wernisaż: 21.02.2024 (środa), godz 19:00
wystawa czynna w dniach: od 19.02.2024 o 15.03.2024
galeria Wydz. KiRDS ASP w Krakowie „Cztery Ściany”, ul. Juliusza Lea 27/29

"Oliwia Gabryś. Rysunki i rzeźby", wystawa w Galerii Cztery Ściany WKiRDS ASP w Krakowie

…kolej rzeczy

Oliwia Gabryś jest studentką VI roku Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Jest również absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Mimo że jest na początku swojej kariery, to uczestniczyła już w wystawach zbiorowych takich jak: Wystawa towarzysząca aukcji charytatywnej pt. „Na żółto i na niebiesko” organizowanej przez ASP w Krakowie na rzecz pomocy studentkom i studentom uczelni artystycznych z Ukrainy, cierpiących wskutek konfliktu zbrojnego z Rosją -Kraków 2022. Uczestniczyła w VI edycji Zimowego Salonu Młodych z Akademii organizowanego przez Zofia Weiss Gallery w Krakowie – 2023, oraz w dwóch wystawach organizowanych przez WKIRDS ASP Kraków i ASP Warszawa pt.” Dzisiaj na Księżycu” i „KRAKÓW + WARSZAWA=ASP” Kraków-Warszawa 2023. Obecnie realizuje pracę dyplomową w Pracowni Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej i Polichromowanej.

Ta wystawa w Galerii Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie „Cztery Ściany”, jest pierwszą, indywidualną wystawą Oliwii Gabryś. Prezentowane są na niej prace, które powstały w trakcie kursów; Rysunku Wieczornego, prowadzonego przez dr hab. Rafała Pytla oraz Studium Rzeźby u prof. Mieszka Tylki. Zajęcia te są programową częścią dydaktyki WKiRDS i stanowią niezwykle istotną gałąź w kształceniu adeptów Konserwacji. Natomiast sama wystawa w swej naturze cykliczna, jest szczególną nagrodą i uznaniem dla jej autora, a w tym przypadku autorki.

Prace zaprezentowane na wystawie były realizowane w latach 2020 r. – 2023 r. Jak można się więc domyśleć są owocem obserwacji, przeżyć, i namysłu nad tym szczególnym czasem. Oliwia Gabryś w tym właśnie momencie była w samym środku tak ważnego okresu w swoim życiu, jakim są studia. Myślę, że świadomość ta choć dla większości z nas jest indywidualna, to w tym konkretnym przypadku nosi także wyraźne znamiona świadomości zbiorowej. Tematem prac artystki jest człowiek, zarówno w sensie dającej nadzieję wspólnoty jak i w kategorii przytłaczającej pustki. Nakreślona czarnym tuszem Iluzja wirtualnego tłumu i opustoszałe miasto to uderzająca opozycja. Natomiast w centrum tego przedstawienia jest istota ludzka nie tylko rysowana ale i sugestywnie rzeźbiona. Istota, niekiedy zredukowana do roli obserwatora własnych trzewi. Spętana i unikająca horyzontu ale możliwe, że choćby dzięki młodzieńczej energii artystki, posiadająca także dającą się odczuć afirmację życia. Podobno jest tak, że trudne czasy tworzą silnych ludzi.

dr Konrad Kozieł