Nowa publikacja „Spoiwa stosowane w wybranych zabiegach konserwacji malowideł ściennych w Polsce, w latach 1945-2018”

Z radością prezentujemy Państwu nową publikację autorstwa dr Doroty Białek-Kosteckiej pt. „Spoiwa stosowane w wybranych zabiegach konserwacji malowideł ściennych w Polsce, w latach 1945-2018. Rozważania wokół wyników badań”.

Głównym celem niniejszej pracy było zebranie informacji o praktyce konserwatorskiej w zakresie stosowania spoiw używanych do trzech najistotniejszych zabiegów przeprowadzanych w procesie konserwacji malowideł ściennych – utrwalania i uzupełniania warstwy malarskiej oraz podklejania zapraw.

W badaniach autorka oparła się na zróżnicowanym materiale źródłowym, wykorzystując zarówno dokumentacje konserwatorskie, jak i publikacje. W wyniku przeprowadzonej kwerendy powstała baza gromadząca dane o realizacjach z zakresu konserwacji malowideł ściennych na podłożach mineralnych, w której szczególna uwaga została poświęcona materiałom i metodom stosowanym w Polsce, w latach 1945–2018.

Wskazanie, na podstawie zebranego materiału, konsekwencji wyborów technologicznych podejmowanych przez konserwatorów było istotnym i koniecznym dopełnieniem rozważań. Wyniki analizy danych zostały przedstawione na szerszym tle historycznym oraz zestawione z poglądami prezentowanymi w literaturze zawodowej dostępnej dla konserwatorów w analizowanym przedziale czasowym. Dzięki takiemu zabiegowi udało się uzyskać wieloaspektowy obraz omawianych zagadnień.

Publikacja będzie wkrótce dostępna na www.artstore.asp.krakow.pl.