Informacja o promieniowaniu jonizującym

Zgodnie z Art 32c ust 2, znowelizowanego Prawa Atomowego (Dz.U. 2019 poz. 1792) informuje się, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wykonywana przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP nie miała wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.