Wystawa Końcoworoczna 2023

Serdecznie zapraszamy na Wystawę Końcoworoczną 2023 Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki!

Wystawę można zwiedzać w dniach 11-18 czerwca 2023 r. w godz. 10.00-18.00 w budynkach ASP mieszczących Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki: przy ul. Lea 27-29 i Smoleńsk 9.