Informacja o śmierci dra Tadeusza Stopki

Z wielkim smutkiem informujemy, że we wtorek 30 maja 2023 roku zmarł dr Tadeusz Stopka. Był wieloletnim pracownikiem Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (1974 – 2017), przyjacielem wielu z nas a także wzorem i autorytetem dla wielu pokoleń studentów krakowskiej Akademii.

Dr Tadeusz Stopka pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle spokojna, życzliwa i jednocześnie oddana dydaktyce konserwatorskiej. Poczucie humoru i dystans do otaczającego nas świata zawsze mu towarzyszyły. 

Tadeusz Stopka, ur. 11 września 1942 w Makowie Podhalańskim. Uczęszczał do Liceum Technik Plastycznych w Wiśniczu. W latach 1963-1969 odbył studia konserwatorskie z wyróżnieniem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1974 do 1985 r. pracował na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta w Katedrze Technologii i Technik Malarskich i Konserwacji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. W 1984 r. uzyskał stopień doktora sztuki. Od 1995 do 2016 r. zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Konserwacji Malowideł Sztalugowych, gdzie prowadził zajęcia z konserwacji malowideł na podłożu drewnianym.

Do ważniejszych prac konserwatorskich wykonanych samodzielnie i w zespołach należą: konserwacja i rekonstrukcja polichromii w Kościele w Bliznem, projekt i wykonanie dekoracji stropu w Kościele w Rożnowicach, dwa panneaux dekoracyjne do kapitularza Katedry Gnieźnieńskiej, konserwacja i rekonstrukcja polichromii ściennej w zakrystiach Bazyliki oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, konserwacja obrazów na deskach i płótnie z różnych epok. Prowadził badania nad technologią polichromii dawnych mebli śląskich. Publikował w Biuletynie Konserwatorskim. Nagrodzony przez Rektora ASP w Krakowie za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne. W 2011 r. otrzymał srebrną odznakę za opiekę nad zabytkami od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pogrzeb odbędzie się jutro tj. 2 czerwca o godzinie 13.30. w Kościele Rzymskokatolickim Parafii Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościelnej 14.

Najbliższym zmarłego, przyjaciołom i znajomym oraz wszystkim odczuwającym ból z powodu Jego odejścia, składamy serdeczne wyrazy współczucia. 

Rektor i cała społeczność
Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie