Zmarła Jolanta Sekutowicz

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Jolanty Sekutowicz, jednej z inicjatorek reaktywacji Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł na Podłożu Papierowym Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

Jolanta Sekutowicz urodziła się 15 kwietnia 1951 r. w Krakowie. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, następnie w latach 1971-1976 studiowała na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie uzyskała dyplom konserwatora malarstwa. Od 1976 do 1982 r. pracowała na stanowisku asystenta i sprawowała opiekę konserwatorską nad zbiorami rycin Biblioteki Głównej ASP. Równocześnie studiowała konserwację papieru, grafiki i książki w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. Tadeusza Tuszewskiego, gdzie w 1982 r. obroniła pracę dyplomową z wyróżnieniem.
Mimo podjętych w tym czasie starań, na macierzystym Wydziale nie udało się zorganizować pracowni konserwacji papieru, w związku z tym, podjęła pracę na ASP w Warszawie w 1982 roku, a rok później w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Od 1984 roku przeniosła się do Republiki Federalnej Niemiec, nie zrywając jednak kontaktu ze środowiskiem krakowskim. Bogaty dorobek konserwatorski i artystyczny świadczy o nieprzerwanej aktywności zawodowej i kontynuacji zainteresowań problematyką konserwacji papieru i grafiki. Pani Jolanta Sekutowicz, ponownie była zatrudniona w Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie w latach 2011-2017, na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Katedrze Konserwacji Malowideł Sztalugowych w Pracowni Konserwacji Malowideł na Podłożu Papierowym, na stanowisku starszego wykładowcy i wykładowcy.

Najbliższym zmarłej, przyjaciołom i znajomym oraz wszystkim odczuwającym ból z powodu Jej odejścia, składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Msza św. zostanie odprawiona 6 czerwca, o godzinie 11:00 w Kościele św. Barbary przy Placu Mariackimw Krakowie. O godzinie 13:30 rozpoczną się uroczystości na Cmentarzu Rakowickim.

Rektor i cała społeczność

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie