STADO. Międzyuczelniany projekt artystyczny / 2022

Nowa wystawa w Galerii Cztery Ściany

Wernisaż: 4 kwietnia o godzinie 19.00

Projekt STADO zakończony

Od 4 kwietnia w wydziałowej galerii „Cztery Ściany” można oglądać prace studenckie powstałe w ramach międzyuczelnianego projektu artystycznego STADO. Wystawa ta kończy realizację wielomiesięcznego projektu, który powstał z inicjatywy prof. Łukasz Konieczki (ASP) oraz dra Jacka Pasiecznego (UP), warto więc  na koniec przypomnieć założenia tego pomysłu oraz opatrzyć słowem komentarza jego realizację.

Koncepcja pojawiła się jeszcze przed pandemią jako rozwinięcie wieloletniej współpracy pomiędzy naszym Wydziałem a Instytutem Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wybrane osoby z dwóch wymienionych krakowskich uczelni, a dokładniej z Pracowni Malarstw prowadzonej przez prof. Ł. Konieczkę (ASP) oraz z Pracowni Rysunku dra Jacka Pasiecznego (UP), zostały poproszone o zrealizowanie zestawu prac, jednego obrazu oraz cyklu mniejszych realizacji — w założeniu rysunkowych, lub bliskich rysunkowi. Wszystkie elementy miały tworzyć swoiste „stado”, jednocześnie autorzy mieli za zadanie odnieść się do postawionego hasła, tak by znaleźć odpowiednią korespondencję z przesłaniem całego cyklu. Powstałe prace zostały premierowo zaprezentowane w Galerii Wydziału Sztuki IMiEA UP w Krakowie w czerwcu 2022 r. Trzeba dodać, że pierwotnym zamysłem było zaprezentowanie wystawy w kilku miejscach, za każdym razem w innej autorskiej aranżacji — teraz można powiedzieć, że zamysł ten udało się z powodzeniem zrealizować. Z Krakowa wystawa zawędrowała  w marcu b.r. do Galerii  „Szklanej” ROK w Zatorze, by na koniec zawitać do naszej wydziałowej galerii. Wszystkie trzy miejsca oferowały dość odmienne warunki ekspozycyjne — co w tym przypadku trzeba uznać za okoliczność korzystną. W katalogu, który powstał dzięki wsparcia Galerii „Cztery ściany” (w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować za pomoc w przygotowaniu i zrealizowaniu katalogu dr. Szymonowi Wojtanowskiemu) zostały zamieszczone teksty szerzej komentujące całe przedsięwzięcie oraz zdjęcia z krakowskiej wystawy. 

Na koniec posłużę się fragmentem mojego komentarza  z katalogu STADO zapraszając równocześnie do lektury powstałej publikacji.

(…) W powstałych realizacjach można zauważyć różne scenariusze działania, czasem to szkice prowadziły do malarskiej realizacji, innym razem to obraz prowokował małe formy rozwijające zasygnalizowane w obrazie wątki lub dopowiadające nowe treści lub konteksty — za każdym razem obraz i jego „stado” wiązało się jedną ideą tworząc jedno wspólne przesłanie. Zamysł realizacyjny wychodził dzięki temu z ograniczonego, kwadratowego kadru obrazu i anektował przestrzeń wokół, co najlepiej można zaobserwować w aranżacyjnych autorskich układach, które dodatkowo mogą budować różne konfiguracje zależnie od miejsca ekspozycji oraz intencji autora — mam nadzieję, że kolejne wystawy pokażą takie właśnie warianty. 

Jak widać, pomimo wspomnianych ograniczeń powstały realizacje bardzo różnorodne — liryczne i dramatyczne, szukające wielopiętrowej metafory lub konstruowane z bezpośrednich notatek inspirowanych najbliższym otoczeniem, niektóre poruszające sprawy uniwersalne, inne zaskakująco aktualne. Skromne światło na interpretacyjną ścieżkę dają krótkie autorskie komentarze, spisane nie po to, by pozbawiać widza radości rozszyfrowywania zawartych treści i intencji ale by móc skonfrontować na ile zamysł autora znalazł swoje potwierdzenie w realizacji. Nieskromnie jest rekomendować własne poczynania (po części muszę się czuć odpowiedzialny za efekt tej inicjatywy) ale uważam, że młodzi artyści świetnie się wywiązali z postawionego przed nimi zadania.

prof. Łukasz Konieczko

Więcej materiałów zdjęciowych ze zrealizowanych wystaw można odnaleźć w materiałach archiwalnych na stronie wydziału oraz w katalogu STADO wydanym przez Wydawnictwo ASP.

W wystawie biorą udział (WKiRDS): Aleksandra Biedrzycka, Zuzanna Borek, Kinga Krawczyk, Olga Klus, Stanisław Łuczak oraz (IMiEA) Karolina Luszowiecka, Natalia Snażyk, Wiktoria Trela, Aleksandra Ziębińska, Agata Pałkus.