„Rzeźba renesansowa w Katedrze Wawelskiej” – wykład terenowy

Serdecznie zapraszamy na pierwszy w tym roku akademickim wykład terenowy, organizowany przez Koło Naukowe WKiRDS. Jego tematem będzie Rzeźba renesansowa w Katedrze Wawelskiej.

Wykład odbędzie się 5 listopada (sobota), a zbiórka uczestników nastąpi przed wejściem do Katedry Wawelskiej o godz. 7:30. Spotkanie zgodził się poprowadzić dla nas dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP.

Planujemy odwiedzić Katedrę Wawelską, a w szczególności kaplice: Zygmuntowską, bpa Jana Konarskiego, Gamrata, Mariacką, Potockich, bpa Piotra Tomickiego, Skotnickich, pw. św. Kosmy i Damiana, bpa Załuskiego. Skupimy się na temacie rzeźby renesansowej, zarówno pod kątem historii, jak też technologii.

Zachęcamy do zgłaszania się w celu przygotowania referatów studenckich.

Zapisy pod adresem: wkirds.kolo.naukowe@gmail.com