Harmonogram egzaminów magisterskich WKiRDS w dniach 14.10., 17.10., 18.10.2022 r.

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

Egzamin magisterski w dniu 14 października 2022 r. (piątek),  

w formie stacjonarnej, sala 103, I p. ul. Lea 27-29     

  

 1. Golińska Kornelia,  godz. 9:00-10:00

Temat pracy: Próba oceny prac konserwatorskich z lat 90. XX wieku oraz analiza polichromii Jana Bukowskiego na podstawie badań w kaplicy MB Częstochowskiej, należącej do szpitala psychiatrycznego im. dr Józefa Babińskiego w Kobierzynie

Promotor: dr hab. Grażyna Schulze-Głazik, prof. ASP
Recenzent:  dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP  
Komisja Egzaminacyjna  
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
dr hab. Grażyna Schulze-Głazik, prof ASP
dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP
dr Marcin Błaszczyk
dr Katarzyna Stępień  
 • Bednarczyk Pola,  godz. 10:00-11:00

Temat pracy: Próba konserwacji XVII-wiecznego obrazu sztalugowego na płótnie, Matka Boska z Dzieciątkiem (Śnieżna) z kościoła św. Marka w Krakowie pretekstem do rozważań na temat innowacyjnych rozwiązań stosowanych w konserwacji

Promotor: prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
Recenzent:  dr Marcin Błaszczyk  
Komisja Egzaminacyjna  
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
dr hab. Grażyna Schulze-Głazik, prof ASP
dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP
dr Marcin Błaszczyk  
 • Walczak Beata,  godz. 11:00-12:00

Temat pracy: Oryginał a warstwy późniejsze, znaczenie ilości i jakości nawarstwień w kontekście prac badawczych i konserwatorskich XIV-wiecznej rzeźby drewnianej – krucyfiksu z belki tęczowej kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej

Promotor: dr Janusz Sarkowicz
Recenzent : dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP  
Komisja Egzaminacyjna  
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
prof. dr hab. Marta Lempart- Geratowska
dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP
dr Janusz Sarkowicz
dr Irma Pawelska  
 • Janik Kamil,  godz. 12:00-13:00

Temat pracy: Projekt aranżacji i ekspozycji zabytkowych nawarstwień malarskich w kościele pw. Św. Marcina w Gnojniku

Promotor: dr Anna Forczek-Sajdak
Recenzent: prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska  
Komisja Egzaminacyjna  
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
dr hab. Grażyna Schulze-Głazik, prof ASP
dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP
dr Anna Forczek-Sajdak  
 • Wężyk Weronika,  godz. 13:00-14:00

Temat pracy: Konserwacja oraz próby ustalenia oryginalnego formatu i pochodzenia malowidła Zaśnięcie Marii

Promotor: dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP
Recenzent: dr Janusz Sarkowicz  
Komisja Egzaminacyjna  
prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska – przewodnicząca komisji
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP
dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP
dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP
dr Janusz Sarkowicz
 • Boratyńska Aleksandra,  godz. 14:00-15:00

Temat pracy: Konserwacja obrazu z 1. Ćwierci XVI wieku przedstawiającego Matkę Boską z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii Krakowskiej z kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach. Problematyka lustrzanie odwróconej kompozycji obrazu w kontekście średniowiecznych wizerunków powielanych z użyciem szablonów

Promotor: dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP
Recenzent:  dr Irma Pawelska  
 Komisja Egzaminacyjna  
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP
dr Irma Pawelska
dr Janusz Sarkowicz    

Egzamin magisterski w dniu 17 października 2022 r. (poniedziałek)  

w formie stacjonarnej, sala 103, I p. ul. Lea 27-29

 1.  Polanowski Robert, godz. 9:00-10:00

Temat pracy: Opracowanie metody przywrócenia pierwotnego kształtu utraconego w procesie przenoszenia dla zespołu malowideł ściennych autorstwa Adama Stalony-Dobrzańskiego pochodzących z kościoła w Kozakach na przykładzie płata z przedstawieniem Świętego Bazylego Wielkiego

Promotor:  dr Marcin Błaszczyk
Recenzent:  prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska  
Komisja Egzaminacyjna  
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
prof. dr hab. Zofia Kaszowska
dr Marcin Błaszczyk
dr Irma Pawelska
 • Samborska Justyna , godz. 10:00-11:00

Temat pracy:  Badania i konserwacja obrazu nieznanego pochodzenia, przedstawiającego ikonę Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego Sztuki Religijnej w Lublinie. Próba ustalenia historii przekształceń obiektu, odczytania pierwotnej kompozycji obrazu i aranżacji warstw

Promotor:  dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP
Recenzent: dr Irma Pawelska  
Komisja Egzaminacyjna  
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP
prof. dr hab. Zofia Kaszowska
dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP
dr Irma Pawelska
 • Mikler Dagmara, godz. 11:00-12:00

Temat pracy: Transfery malowideł ściennych z kaminicy na ul. Sławkowskiej 18 w Krakowie. Rekonstrukcja cyfrowa fryzu na podstawie prac badawczych

Promotor: dr Dorota Białek-Kostecka
Recenzent: prof. dr hab. Zofia Kaszowska  
Komisja Egzaminacyjna  
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP– przewodniczący komisji
prof. dr hab. Zofia Kaszowska
dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP
dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP
dr Dorota Białek-Kostecka   
 • Kowalczyk Filip,  godz. 12:00-13:00

Temat pracy: Konserwacja fortepianu buduarowego z początku XIX wieku z kolekcji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius

Promotor: dr Roman Jacek Kieferling
Recenzent:  prof. dr hab. Zofia Kaszowska  
Komisja Egzaminacyjna  
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP– przewodniczący komisji
prof. dr hab. Zofia Kaszowska
dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP
dr Edyta Bernady
dr Irma Pawelska
 • Kuchno Karolina, godz. 13:00-14:00

Temat pracy: Przywrócenie wizerunku Marii w witrażu z kościoła pw. Św. Mikołaja w Lublinie w kontekście analizy technik malarskich Zakładu św. Łukasza

 Promotor: dr Edyta Bernady
Recenzent : prof. dr hab. Zofia Kaszowska  
Komisja Egzaminacyjna  
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
prof. dr hab. Zofia Kaszowska
dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP
dr Edyta Bernady
dr Irma Pawelska
 • Sąsiadek Justyna godz. 14:00-15:00

Temat pracy: Problematyka konserwacji XIX-wiecznego stolika inkrustowanego macicą perłową, kością oraz drutem cynowym

Promotor: dr Roman Jacek Kieferling
Recenzent: dr Janusz Sarkowicz  
Komisja Egzaminacyjna  
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP – przewodniczący komisji
prof. dr hab. Zofia Kaszowska
dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP
dr Janusz Sarkowicz
dr Edyta Bernady  

Egzamin magisterski w dniu 18 października 2022 r. (wtorek),  

w formie stacjonarnej, sala 103, I p. ul. Lea 27-29

 1. Barlik Maria Józefina, godz. 9:00-10:00

Temat pracy: Konserwacja I restauracja XVII-wiecznego obrazu Zwiastowanie ze sceną Nawiedzenia z klasztoru oo.Franciszkanów w Krakowie. Próba ustalenia autorstwa na podstawie badan technologicznych, analizy stylistycznej i ikonograficznej

Promotor: dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP
Recenzent:  dr Katarzyna Stępień  
Komisja Egzaminacyjna  
dr Katarzyna Stępień – przewodnicząca komisji
dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP
dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP
dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP
dr Karina Niedzielska  
 • Gwadera Weronika godz. 10:00-11:00

Temat pracy: Zagadnienia związane z badaniami i konserwacją skrzyń posagowych, na przykładzie konserwacji i restauracji skrzyni typu skawińskiego

Promotor:  dr Katarzyna Stępień
Recenzent: dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP  
Komisja Egzaminacyjna  
prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska – przewodnicząca komisji
dr Katarzyna Stępień
dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP
dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP
dr Karina Niedzielska
 • Pazdur Aneta, godz. 11:00-12:00

Temat pracy: Konserwacja i restauracja obrazów pastelowych Teodora Axentowicza pt. Dzieci i tulipany oraz dwóch portretów kobiet. Zagadnienie światłotrwałości techniki pastelowej

Promotor: dr Agnieszka Marecka
Recenzent: prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska  
Komisja Egzaminacyjna  
dr Katarzyna Stępień – przewodnicząca komisji
prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP
dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP
dr Agnieszka Marecka
 • Wąsowicz Teresa, godz. 12:00-13:00

Temat pracy: Fotografie Jana Motyki ze zbioru Muzeum Fotografii w Krakowie. Inwentaryzacja, analiza technik wykorzystywanych przez artystę oraz propozycje konserwatorskie

Promotor: dr Karina Niedzielska
Recenzent: dr Regina Kozik  
Komisja Egzaminacyjna  
dr Katarzyna Stępień – przewodnicząca komisji
prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP
dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP
dr Karina Niedzielska
dr Regina Kozik
 • Klara Cichoń, godz. 13:00-14:00

Temat pracy: Nieznany obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Tropia w typie Matki Boskiej Myślenickiej ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie

Promotor: prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
Recenzent:  dr Katarzyna Stępień
Komisja Egzaminacyjna  
dr Katarzyna Stępień – przewodnicząca komisji
prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP
dr hab. Grażyna Schulze-Głazik, prof ASP
dr Mariusz Wrona  
 • Klimala Natalia, godz. 14:00-15:00

Temat pracy: Problematyka konserwacji Figury 25 z cyklu Hominem quero autorstwa Józefa Łukomskiego

Promotor: dr Mariusz Wrona
Recenzent: dr Regina Kozik  
Komisja Egzaminacyjna  
dr Katarzyna Stępień – przewodnicząca komisji
prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska
dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP
dr hab. Grażyna Schulze-Głazik, prof. ASP
dr Mariusz Wrona
dr Regina Kozik

Egzamin odbywa się w formie stacjonarnej, dodatkowo prezentacja dyplomowa będzie transmitowana za pośrednictwem platformy MS Teams w Kanale Obrony prac magisterskich 2021/2022.