Wystawa 2022: Zajęcia terenowe – badania odkrywkowe nawarstwień ściennych w Pałacu Struga na Dolnym Śląsku (PKiRMŚ)

Poniższy wpis jest częścią Wystawy Końcoworocznej 2022 on-line – prezentacji działań poszczególnych pracowni i zakładów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2021/2022.

Strona główna Wystawy dostępna jest pod następującym adresem: Wystawa Końcoworoczna 2022.
Wystawę śledzić można także na facebooku oraz instagramie pod hashtagiem #wystawawkirds2022.

Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych
Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych

kierowniczka pracowni: dr hab. Grażyna Schulze-Głazik, prof ASP
dr Anna Forczek-Sajdak, mgr Regina Główczak, mgr Karolina Molga

Studentki III i V roku odbyły w październiku 2021 i w kwietniu 2022 roku wyjazd na zajęcia z badań odkrywkowych nawarstwień ściennych w Pałacu Struga na Dolnym Śląsku. Malowidła ścienne stanowią nieodłączną część architektury, stąd wyjazdy studentów w ramach zajęć są stałym elementem programu studiów.

Studentka Ewa Paciora (V rok) podczas badań odkrywkowych nawarstwień ściennych w pałacu w Strudze, Dolny Śląsk, październik 2021, fot. mgr Karolina Molga

Dolny Śląsk jest szczególnie atrakcyjny, ze względu na wiele nieodkrytych do tej pory wnętrz, zdobionych malowidłami. Badania nawarstwień ściennych w pałacu w Strudze umożliwiły studentom odkrywanie malowideł sięgających XVI w. Wyjazdy stanowią wyjątkową możliwość zdobycia doświadczenia przy nieznanych do tej pory warstwach malarskich. Wszystkie wnioski i spostrzeżenia zostały opracowane w postaci dokumentacji konserwatorskiej.

Studentka Aleksandra Leboda (III rok) podczas badań odkrywkowych nawarstwień ściennych w pałacu w Strudze, Dolny Śląsk, kwiecień 2022, fot. mgr Karolina Molga
Studentka Yevheniia Tsaritson (III rok) podczas badań odkrywkowych nawarstwień ściennych w pałacu w Strudze, Dolny Śląsk, kwiecień 2022, fot. mgr Karolina Molga
Studentka Julia Czaplińska (III rok) podczas badań odkrywkowych nawarstwień ściennych w pałacu w Strudze, Dolny Śląsk, kwiecień 2022, fot. mgr Regina Główczak
Studentka Zuzanna Borek (V rok) podczas badań odkrywkowych nawarstwień ściennych w pałacu w Strudze, Dolny Śląsk, październik 2021, fot. mgr Regina Główczak
Studentka Daria Bulowska (V rok) i Anna Dyrak (V rok) podczas badań odkrywkowych nawarstwień ściennych w pałacu w Strudze, Dolny Śląsk, październik 2021, fot. mgr Karolina Molga
Studentka Anna Bojko (III rok), Monika Stobiecka (III rok), Magdalena Warzeszka (III rok), Natalia Smyła (III rok) podczas badań odkrywkowych nawarstwień ściennych w pałacu w Strudze, Dolny Śląsk, kwiecień 2022, fot. mgr Karolina Molga
Studentka Magdalena Szwarc (III rok) podczas badań odkrywkowych nawarstwień ściennych w pałacu w Strudze, Dolny Śląsk, kwiecień 2022, fot. mgr Karolina Molga
Studentka Kinga Bruckman de Renstorm (III rok) podczas badań odkrywkowych nawarstwień ściennych w pałacu w Strudze, Dolny Śląsk, kwiecień 2022, fot. mgr Karolina Molga
Studentka Patrycja Toborowicz (III rok) podczas badań odkrywkowych nawarstwień ściennych w pałacu w Strudze, Dolny Śląsk, kwiecień 2022, fot. mgr Karolina Molga