Wystawa 2022: Warsztaty mokrego kolodionu (PKAMF)

Poniższy wpis jest częścią Wystawy Końcoworocznej 2022 on-line – prezentacji działań poszczególnych pracowni i zakładów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2021/2022.

Strona główna Wystawy dostępna jest pod następującym adresem: Wystawa Końcoworoczna 2022.
Wystawę śledzić można także na facebooku oraz instagramie pod hashtagiem #wystawawkirds2022.

Katedra Technologii i Technik Dzieł Sztuki
Pracownia Konserwacji Archiwalnych Materiałów Fotograficznych

kierowniczka pracowni: dr Karina Niedzielska
mgr Tanita Ciesielska
dr hab. Piotr Nowak (gościnne wykłady i warsztaty)

Warsztaty z techniki mokrego kolodionu, prowadzone przez dr hab. Piotr Nowaka z Politechniki Wrocławskiej, stanowiły w minionym roku akademickim cenne uzupełnienie wiedzy dla studentów PKAMF z zakresu technologii historycznych technik fotograficznych. Podczas warsztatów, w formie wykładu oraz pokazu w ciemni fotograficznej, uczestnikom przybliżono teoretyczne podstawy chemicznej obróbki mokrej płyty kolodionowej, które następnie posłużyły jako podstawa do wykonania w owej technice autorskich fotografii, z wykorzystaniem aparatu wielkoformatowego.

Warsztaty z techniki mokrego kolodionu prowadzone przez dr hab. Piotra Nowaka z Politechniki Wrocławskiej dla studentów Pracowni Konserwacji Archiwalnych Materiałów Fotograficznych, r. a. 2021/22, fot. dr Karina E. Niedzielska
Studenci (III i IV roku) przygotowujący podłoża do wykonania fotografii w technice mokrego kolodionu, r. a. 2021/22, fot. dr Karina E. Niedzielska
Uczestnicy warsztatów w atelier fotograficznym podczas wykonywania fotografii na aparacie wielkoformatowym, r. a. 2021/22, fot. dr Karina E. Niedzielska
Studenci podczas ustalania kadru i oświetlenia na potrzeby wykonania zdjęć, r. a. 2021/22, fot. dr Karina E. Niedzielska
Dr hab. Piotr Nowak prezentujący uczestnikom warsztatów zagadnienia obróbki chemicznej stosowanej przy wykonywaniu fotografii w technice mokrego kolodionu, r. a. 2021/22, fot. dr Karina E. Niedzielska
Uczestnicy warsztatów wraz z dr hab. Piotrem Nowakiem omawiający rezultaty prac, r. a. 2021/22, fot. dr Karina E. Niedzielska
Rezultaty prac studentów wykonanych podczas warsztatów z techniki mokrego kolodionu, r. a. 2021/22, fot. Adam Radzisz, Aleksandra Leboda, Stanisław Łuczak
Prace studentów wykonane w technice mokrego kolodionu, r. a. 2021/22, fot. Michał Butryn, Oliwia Gabryś, Alicja Kaganek