Wystawa 2022: Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej

Poniższy wpis jest częścią Wystawy Końcoworocznej 2022 on-line – prezentacji działań poszczególnych pracowni i zakładów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2021/2022.

Strona główna Wystawy dostępna jest pod następującym adresem: Wystawa Końcoworoczna 2022.
Wystawę śledzić można także na facebooku oraz instagramie pod hashtagiem #wystawawkirds2022.

Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby
Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej

kierownik pracowni: dr Janusz Sarkowicz
mgr Marta Kalata, mgr Wawrzyniec Woźniak

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia w Pracowni Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej były wyjątkowo realizowane w trzech odrębnych lokalizacjach.

Ze względu na modernizację budynku przy ulicy Smoleńsk „przenieśliśmy” naszą pracownię do budynku przy ulicy Lea, gdzie dzięki uprzejmości prowadzących, współdzieliliśmy pomieszczenia z Pracownią Rzeźby.

Studentki II roku w trakcie zajęć praktycznych w pracowni konserwatorskiej Muzeum Etnograficznego w Krakowie, rok akademicki 2021/2022, fot. mgr Wawrzyniec Woźniak

Drugim miejscem prowadzenia zajęć było Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Inicjatywa ta stała się początkiem bardzo udanej współpracy. Możliwość realizacji ćwiczeń studentów II roku w muzealnej pracowni konserwacji przez cały rok akademicki, z pewnością była dla nas nowym doświadczeniem.

Z kolei z początkiem maja bieżącego roku, na finiszu kompleksowego remontu budynku przy ulicy Smoleńsk udało nam się wrócić do zajęć w macierzystej pracowni, domykając w ten sposób rok akademicki ze studentami III i IV r.

Studentki IV roku w trakcie zajęć praktycznych, rok akademicki 2021/2022, fot. dr Janusz Sarkowicz

W ramach przywileju pracowni kierunkowej realizowane są w niej prace magisterskie. Obecnie mamy pod opieką trzy dyplomantki. Prace przy cennym, XIV-wiecznym krucyfiksie z kościoła p. w. św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej finalizuje Pani Beata Walczak. Pani Daria Halska rozpoczęła realizację badawczo – konserwatorską przy drewnianej płaskorzeźbie Matki Bożej z Dzieciątkiem, z kościoła rektoralnego p.w. Świętego Ducha w Lublinie. Nowym wyzwaniem będzie konserwacja asamblażu Władysława Hasiora „Wypędzenie z raju” ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego – praca dyplomowa Pani Julii Kuźniar.

Realizując podsumowującą rok akademicki wystawę końcoworoczną połączyliśmy siły Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby, prezentując wybrane obiekty ćwiczeń.

Studentka Beata Walczak (VI rok) podczas zabiegu impregnacji- praca dyplomowa, rok akademicki 2021/2022, fot. dr Janusz Sarkowicz
Studentki II roku w trakcie zajęć praktycznych, rok akademicki 2021/2022, fot. mgr Wawrzyniec Woźniak
Studentka Beata Walczak (VI rok) podczas zabiegu usuwanie przemalowań- praca dyplomowa, rok akademicki 2021/2022, fot. mgr Wawrzyniec Woźniak
Studentki II roku w trakcie zajęć praktycznych w pracowni konserwatorskiej Muzeum Etnograficznego w Krakowie, rok akademicki 2021/2022, fot. mgr Wawrzyniec Woźniak
Studentka II roku w trakcie zajęć praktycznych w pracowni konserwatorskiej Muzeum Etnograficznego w Krakowie, rok akademicki 2021/2022, fot. mgr Wawrzyniec Woźniak
Studentki II roku w trakcie zajęć praktycznych w pracowni konserwatorskiej Muzeum Etnograficznego w Krakowie, rok akademicki 2021/2022, fot. mgr Wawrzyniec Woźniak
Studentki II roku w trakcie zajęć praktycznych w pracowni konserwatorskiej Muzeum Etnograficznego w Krakowie, rok akademicki 2021/2022, fot. mgr Wawrzyniec Woźniak
Ekspozycja obiektów z Pracowni Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej, Polichromowanej w trakcie Dnia Otwartych Drzwi, rok akademicki 2021/2022, fot. mgr Wawrzyniec Woźniak