Wystawa 2022: Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Podłożu Papierowym

Poniższy wpis jest częścią Wystawy Końcoworocznej 2022 on-line – prezentacji działań poszczególnych pracowni i zakładów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2021/2022.

Strona główna Wystawy dostępna jest pod następującym adresem: Wystawa Końcoworoczna 2022.
Wystawę śledzić można także na facebooku oraz instagramie pod hashtagiem #wystawawkirds2022.

Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych
Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Podłożu Papierowym

kierowniczka pracowni: dr Regina Kozik
dr Agnieszka Marecka

W mijającym roku akademickim w Pracowni Konserwacji Papieru prace nad obiektami kontynuowały trzy studentki V roku: Zuzanna Borek, Anna Dyrak oraz Marta Hirschfeld. Podczas dwóch semestrów uczyły się postępowania z pracami wykonanymi w technice olejnej na tekturze, oleodrukami, akwarelami i obiektami wielkoformatowymi.

Studenci IV roku (Ignacy Dziurawiec, Justyna Machnik, Oliwia Małuch i Franciszek Szpila) w pierwszym semestrze wykonywali zadania na atrapach zapoznające ich z materią papieru i podstawowymi zabiegami. W drugim semestrze pracowali z obiektami w technikach rysunkowych i graficznych, głównie autorów współczesnych.

Studentka Oliwia Małuch (IV rok), prezentująca prace Wiesława Dymnego, 2 semestr 2021/2022, fot. Regina Kozik

W pracowni realizowane są także dwa dyplomy przez studentki VI roku: Anetę Pazdur i Matyldę Zielińską.

Praca magisterska Anety Pazdur dotyczy konserwacji i restauracji obrazów pastelowych jednego z czołowych artystów Młodej Polski – Teodora Axentowicza pt. ”Dzieci i tulipany” z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha oraz dwóch portretów kobiet z prywatnych zbiorów. Studentka podjęła próbę scharakteryzowania warsztatu pastelisty, którą poprzedziło przeprowadzenie kwerend oraz badań analitycznych. W pracy zostanie także rozwinięty temat mikrofedometrii obiektów pastelowych, w celu zbadania wrażliwości warstwy malarskiej na światło i głębokości zachodzących zmian.

Student Franciszek Szpila (IV rok) w trakcie oczyszczania warstwy malarskiej anatomicznego modelu mózgu ślimaka, w technice papier-mâché, 2 semestr 2021/2022, fot. Regina Kozik

Praca dyplomowa Matyldy Zielińskiej koncentruje się na rozpoznaniu technologicznym i konserwatorskim TANGA- artystycznego czasopisma, nieregularnie wydawanego w latach 1983-86. Powstało dziewięć numerów będących materialnym symbolem „Kul-tury Zrzuty”.

Mapa Korbieli Wielkich, akwarela, tusz i atrament na papierze, stan przed konserwacją, 1 semestr 2021/2022, fot. Regina Kozik
Studentki Zuzanna Borek i Anna Dyrak (V rok) w czasie scalania kolorystycznego mapy Korbieli Wielkich, 2 semestr 2021/2022, fot. Regina Kozik
Wizerunek Matki Boskiej, oleodruk z kapliczki w Michałowicach, stan w trakcie konserwacji przez studentki V roku, 1 semestr 2021/2022, fot. Regina Kozik
Studentka Anna Dyrak (V rok), w trakcie scalania kolorystycznego mapy, wykonanej akwarelą na papierze, 2 semestr 2021/2022, fot. Regina Kozik
Studentki Zuzanna Borek i Marta Hirschfeld (V rok) w czasie badania pH, 2 semestr 2021/2022, fot. Regina Kozik
Student Ignacy Dziurawiec (IV rok) w czasie scalania kolorystycznego grafiki barwnej, 2 semestr 2021/2022, fot. Regina Kozik
Studentka Justyna Machnik (IV rok) w czasie usuwania taśm klejących, przy pomocy skalpela parowego, 2 semestr 2021/2022, fot. Regina Kozik
Studentka Aneta Pazdur (VI rok) w trakcie uzupełniania ubytków tektury obrazu pastelowego Teodora Axentowicza, 2 semestr 2021/2022, fot. Regina Kozik