Wystawa 2022: Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie

Poniższy wpis jest częścią Wystawy Końcoworocznej 2022 on-line – prezentacji działań poszczególnych pracowni i zakładów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2021/2022.

Strona główna Wystawy dostępna jest pod następującym adresem: Wystawa Końcoworoczna 2022.
Wystawę śledzić można także na facebooku oraz instagramie pod hashtagiem #wystawawkirds2022.

Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych
Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie

kierownik pracowni: dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP
dr Aleksandra Hola, mgr Grzegorz Kostecki, mgr Filip Pelon, mgr Paulina Węgrzyn

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie prowadzi wykłady i ćwiczenia studyjne dla studentów II r./s. 3 – „Podstawy konserwacji malowideł sztalugowych”, IVr. i V r./s. 9 – „Konserwacja i restauracja malowideł sztalugowych na drewnie”, polegające na przygotowaniu studentów do samodzielnego myślenia konserwatorskiego, wykonywania prac rozpoznawczych i dokumentacyjnych przy obrazach tablicowych oraz polichromii na drewnie z wykorzystaniem zaplecza naukowo-laboratoryjnego i nauk humanistycznych.

Student IV roku Ignacy Dziurawiec podczas klejenia desek podobrazia, r.a. 2021/2022, fot. mgr Filip Pelon

Większość zabiegów przewidzianych w programie ćwiczeń studenci wykonują indywidualnie, pod stałą kontrolą pedagogów, w oparciu o wiedzę zdobytą podczas wykładów obejmujących zagadnienia etyczne, profilaktyczne, ochronne, techniczne i estetyczne. W czasie zajęć studenci mają możliwość realizowania skomplikowanych działań związanych z ratowaniem poważnie uszkodzonych podobrazi drewnianych oraz wykonywania elastycznych konstrukcji stabilizujących dla dzieł, które wzmocnień i stabilizacji wymagają.

Studenci IV roku podczas pracy, r.a. 2021/2022, fot. mgr Filip Pelon

Od wielu lat studenci V roku specjalności konserwacji malarstwa zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ochroną architektury drewnianej. Kościoły drewniane w sposób szczególny reprezentują szerokie spektrum obiektów łączących drewno jako podłoże oraz polichromię jako istotę dzieła, którym się zajmujemy. Przykładami mogą być zarówno malowidła ścienne tych świątyń, polichromowane elementy wyposażenia, malowidła tablicowe czy retabula uwzględniające obrazy, rzeźby jak i detale architektoniczne. W tym semestrze, roku akademickiego 2021/22 Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie zrealizowała niekonwencjonalną koncepcję zajęć, łącząc podczas tygodniowego wyjazdu praktykę konserwatorską, wykłady oraz zajęcia studyjne w średniowiecznych kościołach Podhala i Polskiego Spisza. Były one możliwe dzięki uprzejmości Pani dyrektor Muzeum – Zespołu Zamkowego Zamek Dunajec w Niedzicy Ewy Jaworowskiej-Mazur i Stowarzyszenia Historyków Sztuki, do którego Zamek należy.

Studenci V roku podczas wykładu w kościele św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim, r.a. 2021/2022, fot. stud. Daria Bulowska

Dla studentów V roku dostępne są również zajęcia wolnego wyboru – „Strukturalna konserwacja malowideł tablicowych„. Jest to nowość na naszym Wydziale, unikalny w skali Polski przedmiot, dostępny dla studentów V roku. Podobne zajęcia oferowane były dotychczas w Europie jedynie w Technische Hochschule Köln i Hamilton Kerr Institute, Cambridge, a ostatnio też w Stichting Restauratie Atelier Limburg.

Dzięki współpracy z licznymi muzeami, właścicielami kolekcji, czy parafiami studenci mają możliwość pracy z obiektami zabytkowymi, których datowanie sięga od starożytności do współczesności, w tym m.in. również z niezwykle interesującymi, gotyckimi obrazami tablicowymi z regionu Małopolski.

W Pracowni realizowane są prace magisterskie. Ze względu na zróżnicowany charakter prowadzonych dyplomów, tj. obiekty malarstwa tablicowego i malarstwo ścienne na drewnie, prace prowadzone są zarówno w wydziałowej pracowni przy ulicy Smoleńsk, w poprzednich latach również w zaprzyjaźnionej pracowni konserwatorskiej bazyliki Mariackiej w Krakowie, zaprzyjaźnionej pracowni konserwatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu, czy in situ, np. w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie.

Studentka IV roku Sylwia Mółka podczas korekty klejenia desek podobrazia, r.a. 2021/2022, fot. mgr Filip Pelon
Studentka IV roku Anna Skokan podczas frezowania pęknięcia desek podobrazia, r.a. 2021/2022, fot. mgr Filip Pelon
Studenci IV roku podczas pracy, r.a. 2021/2022, fot. mgr Filip Pelon
Studenci V roku czekają na wykład przed kościołem św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim, r.a. 2021/2022, fot. mgr Filip Pelon
Studentki V roku podczas wykonywania zabiegu oczyszczania technologicznych kopii malowideł patronowych, r.a. 2021/2022, fot. mgr Filip Pelon
Studentki V roku podczas wykonywania zabiegu oczyszczania technologicznych kopii malowideł patronowych, r.a. 2021/2022, fot. mgr Filip Pelon
Studentki V roku podczas wykonywania zabiegu licowania technologicznych kopii malowideł patronowych, r.a. 2021/2022, fot. mgr Filip Pelon