Wystawa 2022: Pracownia Konserwacji Archiwalnych Materiałów Fotograficznych

Poniższy wpis jest częścią Wystawy Końcoworocznej 2022 on-line – prezentacji działań poszczególnych pracowni i zakładów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2021/2022.

Strona główna Wystawy dostępna jest pod następującym adresem: Wystawa Końcoworoczna 2022.
Wystawę śledzić można także na facebooku oraz instagramie pod hashtagiem #wystawawkirds2022.

Katedra Technologii i Technik Dzieł Sztuki
Pracownia Konserwacji Archiwalnych Materiałów Fotograficznych

kierowniczka pracowni: dr Karina Niedzielska
mgr Tanita Ciesielska
dr hab. Piotr Nowak (gościnne wykłady i warsztaty)

Pracownia Konserwacji Archiwalnych Materiałów Fotograficznych w minionym roku akademickim realizowała program dla studentów obu specjalizacji, w ramach przedmiotów: Fotografia dokumentacyjna – dla studentów pierwszego roku oraz Ochrona i konserwacja archiwalnych materiałów fotograficznych, przedmiot wolnego wyboru dla studentów trzeciego i czwartego roku.

Studentki pierwszego roku podczas wykonywania fotografii dokumentacyjnej z użyciem stolika reprodukcyjnego, r.a. 2021/22, fot. mgr Tanita Ciesielska

W ramach wykładów, prezentacji, ćwiczeń praktycznych w atelier oraz ciemni fotograficznej studenci pierwszego roku uczyli się obsługi sprzętu fotograficznego oraz urządzeń pomocniczych, poznawali podstawowe wytyczne wraz z historią działań dedykowanych dokumentacji zabytków oraz procesom fotograficznym a także mieli możliwość pracy w ciemni przy obróbce tradycyjnych materiałów światłoczułych. W ramach prac dokumentacyjnych, uczestnicy kursu uczyli się prawidłowo fotografować obiekty dwu- i trójwymiarowe na potrzeby przyszłych dokumentacji konserwatorskich i realizacji artystycznych. Efektem działań jest cykl fotografii dokumentujący prace studentów, wykonane w minionym roku akademickim, podczas zajęć na Akademii.

Studentka Aleksandra Leboda (III rok) podczas zabiegu oczyszczania z zabrudzeń odbitki fotograficznej, r.a. 2021/22, fot. mgr Tanita Ciesielska

Studenci Ochrony i konserwacji archiwalnych materiałów fotograficznych pracowali przy archiwalnych negatywach oraz odbitkach fotograficznych, które wymagały przeprowadzenia szerokiego spektrum działań konserwatorskich takich jak dokumentacja konserwatorska, zabiegi prostowania, oczyszczania, podklejania, przygotowanie opakowań ochronnych spełniających normy dla materiałów do archiwalnego przechowywania. Uzupełnieniem prac konserwatorskich były warsztaty, prowadzone przez dr hab. Piotra Nowaka z Politechniki Wrocławskiej, poświęcone zagadnieniom sensytometrii, wzmacniania i osłabiania tradycyjnych materiałów srebrowych oraz technologii historycznego procesu tworzenia obrazu fotograficznego – technice mokrego kolodionu.

Studenci Pracowni Konserwacji Archiwalnych Materiałów Fotograficznych podczas prób podklejania odspojonej warstwy obrazowej na potrzeby konserwacji negatywów na podłożu szklanym, r.a. 2021/22, fot. dr Karina E. Niedzielska
Studentki pierwszego roku wykonujące dokumentację fotograficzną rysunku ze szkicownika z użyciem aparatu cyfrowego, r.a. 2021/22, fot. mgr Tanita Ciesielska
Fotografie portretowe studentów pierwszego roku wykonane w technice cyjanotypii, r.a. 2021/22, fot. Karolina Małkowska, Klaudia Chorzępa, Chrystian Szczur
Fotografie dokumentujące prace rysunkowe studentów pierwszego roku, r.a. 2021/22, fot. Aleksandra Marcisz, Zuzanna Kuruc, Natalia Mostek
Fotografia cyfrowa dokumentująca obiekt przestrzenny, r.a. 2021/22, fot. Aleksandra Wokacz
Fotografia cyfrowa obrazu w technice olejnej, r.a. 2021/22, fot. Urszula Rams
Fotografia cyfrowa obrazu w technice olejnej na płótnie, r.a. 2021/22, fot. Adrianna Kaszuba
Fotografia cyfrowa pracy rzeźbiarskiej, r.a. 2021/22, fot. Zuzanna Kuruc