Wystawa 2021: Pracownia Witrażu i Szkła

Poniższy wpis jest częścią Wystawy Końcoworocznej 2021 on-line – prezentacji działań poszczególnych pracowni i zakładów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2020/2021.

Strona główna Wystawy dostępna jest pod następującym adresem: Wystawa Końcoworoczna 2021.
Wystawę śledzić można także na facebooku oraz instagramie pod hashtagiem #wystawawkirds2021.

Pracownia Witrażu i Szkła

Katedra Technologii i Technik Dzieł Sztuki
Pracownia Witrażu i Szkła

kierowniczka pracowni: dr Edyta Bernady

Bieżący rok akademicki w Pracowni Witrażu i Szkła zakończył się bardzo dobrze zrealizowanymi zadaniami. Studentki rozpoczęły kurs od nauki cięcia szkła i składania niewielkich witrażyków o prostych kształtach. Następnie przeszły do bardziej złożonego zadania malarskiego. Jego celem było namalowanie wybranego tonda, a także zaprojektowanie i wykonanie do niego bordiury. Ćwiczenie to pozwoliło studentkom na zapoznanie się z farbami szkliwnymi oraz żółcienią srebra jako podstawowymi technikami malarstwa witrażowego.

Gabriela Biś (IV rok) malująca szkła bordiury farbami szkliwnymi, Pracownia Witrażu i Szkła, rok akademicki 2020/2021, fot. dr Edyta Bernady
Gabriela Biś (IV rok) malująca szkła bordiury farbami szkliwnymi, Pracownia Witrażu i Szkła, rok akademicki 2020/2021, fot. dr Edyta Bernady