Wystawa 2021: Pracownia Malarstwa

Poniższy wpis jest częścią Wystawy Końcoworocznej 2021 on-line – prezentacji działań poszczególnych pracowni i zakładów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2020/2021.

Strona główna Wystawy dostępna jest pod następującym adresem: Wystawa Końcoworoczna 2021.
Wystawę śledzić można także na facebooku oraz instagramie pod hashtagiem #wystawawkirds2021.

Pracownia Malarstwa

Katedra Sztuk Pięknych
Pracownia Malarstwa

kierownik pracowni: prof. dr hab. Łukasz Konieczko
dr Szymon Wojtanowski

Zajęcia w ramach Studium Malarstwa na Wydziale KiRDS w roku akademickim 2020/2021 w dużej części odbywały się dzięki komunikacji zdalnej, jednak jeśli tylko pozwalały na to regulacje epidemiczne, także stacjonarnie w małych grupach. Pierwszeństwo w takim wypadku miały studentki i mieli studenci I roku studiów. Zadania do pracy zdalnej polegały na malarskiej odpowiedzi na zaproponowane tematy, które sformułowano hasłowo. Na reprodukcjach cyfrowych można zobaczyć wybrane zadania realizowane zdalnie, przykłady to: Miejsce w którym jestem, Dialog, Spotkanie, Znak czy Mikro i Makro, jak i kilka prac powstałych w pracowniach a opartych o akademickie tematy.

Natalia Smyła, (II rok), temat: Mikro i makro, Studium Malarstwa, rok akademicki 2020/2021, fot. Natalia Smyła
Natalia Smyła, (II rok), temat: Mikro i makro, Studium Malarstwa, rok akademicki 2020/2021, fot. Natalia Smyła
Zuzanna Borek, (IV rok), temat: Znak, Studium Malarstwa, rok akademicki 2020/2021, fot. dr Szymon Wojtanowski
Zuzanna Borek, (IV rok), temat: Znak, Studium Malarstwa, rok akademicki 2020/2021, fot. dr Szymon Wojtanowski
Kamil Janik, (V rok), temat: Trawestacja obrazu, Studium Malarstwa, rok akademicki 2020/2021, fot. Kamil Janik
Kamil Janik, (V rok), temat: Trawestacja obrazu, Studium Malarstwa, rok akademicki 2020/2021, fot. Kamil Janik