Wystawa 2021: Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki

Poniższy wpis jest częścią Wystawy Końcoworocznej 2021 on-line – prezentacji działań poszczególnych pracowni i zakładów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2020/2021.

Strona główna Wystawy dostępna jest pod następującym adresem: Wystawa Końcoworoczna 2021.
Wystawę śledzić można także na facebooku oraz instagramie pod hashtagiem #wystawawkirds2021.

Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki

Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby
Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki

kierownik pracowni: mgr Marek Wawrzkiewicz
dr Mariusz Wrona, mgr Joanna Głaz

W zakończonym Roku Akademickim 2020/2021 pomimo pandemii i przerw w zajęciach stacjonarnych pracowaliśmy. Studenci II Roku z sukcesem ukończyli ćwiczenia z zakresu sporządzania mas sztucznego kamienia do wykonania uzupełnień ubytków wapienia pińczowskiego i marmuru.

Studentki Roku III z zaangażowanie kontynuowały prace przy kamiennych elementach architektonicznych z lapidarium pałacu w Młoszowej. To urokliwe XIX-wieczne założenie pałacowo-parkowe rodziny Florkiewiczów leżące nieopodal Trzebini należy obecnie do Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Prace konserwatorskie wykonywane przez studentki realizowane są w ramach umowy o współpracy zawartej przez ASP i AGH.

Studentki III roku w trakcie prac przy obiektach lapidaryjnych pochodzących z pałacu Florkiewiczów w Młoszowej, Pracownia Konserwacji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Joanna Głaz
Studentki III roku w trakcie prac przy obiektach lapidaryjnych pochodzących z pałacu Florkiewiczów w Młoszowej, Pracownia Konserwacji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Joanna Głaz

Zajęcia IV Roku to także kontynuacja zabiegów konserwatorskich przy kamiennych obiektach wykonanych z piaskowca, ale też początek prac przy nowym ciekawym obiekcie, kamiennej rzeźbie Świętego Jana Nepomucena z miejscowości Leśnica, położonej na południowo-wschodnim zboczu Góry Świętej Anny. Przedstawienie świętego, wysokiej klasy barokowa rzeźba przypisywana jest znanemu warsztatowi Österreichów działającemu w XVIII wieku na Górnym Śląsku. Studentki rozpoczęły prace od badań konserwatorskich, wykonania na obiekcie odkrywek stratygraficznych. Pozwoli to na ustalenie budowy technologicznej rzeźby i wstępnej oceny stanu zachowania, co będzie podstawą opracowania programu postepowania konserwatorskiego.

Studentki IV roku prowadzące badania konserwatorskie przy figurze św. Jana Nepomucena z Leśnicy (XVIII w.), Pracownia Konserwacji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Joanna Głaz
Studentki IV roku prowadzące badania konserwatorskie przy figurze św. Jana Nepomucena z Leśnicy (XVIII w.), Pracownia Konserwacji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Joanna Głaz

W Pracowni pojawił się też inny nowy obiekt będący przedmiotem pracy dyplomowej p. Justyny Latoń, XIX wieczna figuralna kompozycja rzeźbiarska wykonana z białego marmuru wraz z elementem obelisku z czarnego granitu. To imponujące dzieło sztuki sepulkralnej pochodzi z grobowca rodziny Sennewaldt znajdującego się na starym cmentarzu ewangelickim w Bielsku-Białej. Promotorem pracy jest dr Mariusz Wrona.
W minionym roku akademickim zakończono, osiągając bardzo dobre efekty prowadzone przez studentów od 2019 roku prace konserwatorskie przy dwóch kamiennych nagrobkach dziecięcych z cmentarza komunalnego w Jaśle.

Obiekt dyplomowy - fragment grobowca rodziny Sennewaldt (XIX w.) pochodzący z cmentarza ewangelickiego w Bielsku-Białej, Pracownia Konserwacji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Marek Wawrzkiewicz
Obiekt dyplomowy – fragment grobowca rodziny Sennewaldt (XIX w.) pochodzący z cmentarza ewangelickiego w Bielsku-Białej, Pracownia Konserwacji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Marek Wawrzkiewicz

Studenci wszystkich roczników konserwacji rzeźby kamiennej w maju mieli możliwość uczestniczyć w seminarium i szkoleniu „Lasery i bezpieczeństwo ich użytkowania” przeprowadzonych przez Pogotowie Konserwatorskie MIK i WAT w Warszawie oraz wysłuchać wykładu p. Filipa Moensa, Business Unit Manager Heritage, Belgium „Innovative solutions for stone cleaning on the interior and the exterior” w ramach cyklicznych spotkań Otwarta Pracownia zorganizowanego przy współpracy z firma Remmers Polska.

Miłym akcentem na zakończenie roku akademickiego była internetowa gala ogłoszenia wyników Konkursu PKN ICOMOS, GKZ i ZG SKZ im. prof. Jana Zachwatowicza za najlepsze studenckie prace dyplomowe z zakresu ochrony dziedzictw kulturowego. Nagrodę główną zdobyła p. Katarzyna Feć-Sfora, która realizowała pracę dyplomowa w naszej Pracowni pod kierunkiem promotora mgr Marek Wawrzkiewicza.

Opr. M. Wawrzkiewicz