Wystawa 2021: Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie

Poniższy wpis jest częścią Wystawy Końcoworocznej 2021 on-line – prezentacji działań poszczególnych pracowni i zakładów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2020/2021.

Strona główna Wystawy dostępna jest pod następującym adresem: Wystawa Końcoworoczna 2021.
Wystawę śledzić można także na facebooku oraz instagramie pod hashtagiem #wystawawkirds2021.

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie

Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych
Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie

kierownik pracowni: dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP
dr Aleksandra Hola, mgr Grzegorz Kostecki, mgr Filip Pelon

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie prowadzi wykłady i ćwiczenia studyjne dla studentów II r./s. 3 – Podstawy konserwacji malowideł sztalugowych, IVr. i V r./s. 9 – Konserwacja i restauracja malowideł sztalugowych na drewnie, polegające na przygotowaniu studentów do samodzielnego myślenia konserwatorskiego, wykonywania prac rozpoznawczych i dokumentacyjnych przy obrazach tablicowych oraz polichromii na drewnie z wykorzystaniem zaplecza naukowo-laboratoryjnego i nauk humanistycznych. Większość zabiegów przewidzianych w programie ćwiczeń studenci wykonują indywidualnie, pod stałą kontrolą pedagogów, w oparciu o wiedzę zdobytą podczas wykładów obejmujących zagadnienia etyczne, profilaktyczne, ochronne, techniczne i estetyczne. W czasie zajęć studenci mają możliwość realizowania skomplikowanych działań związanych z ratowaniem poważnie uszkodzonych podobrazi drewnianych oraz wykonywania elastycznych konstrukcji stabilizujących dla dzieł, które wzmocnień i stabilizacji wymagają.

Studentka Zuzanna Borek (IV rok) podczas zabiegu scalania kolorystycznego warstwy malarskiej, Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Filip Pelon
Studentka Zuzanna Borek (IV rok) podczas zabiegu scalania kolorystycznego warstwy malarskiej, Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Filip Pelon

Dla studentów V roku dostępne są również zajęcia wolnego wyboru – Strukturalna konserwacja malowideł tablicowych. Jest to nowość na naszym Wydziale, unikalny w skali Polski przedmiot, dostępny dla studentów V roku. Podobne zajęcia oferowane były dotychczas w Europie jedynie w Technische Hochschule Köln i Hamilton Kerr Institute, Cambridge, a ostatnio też w Stichting Restauratie Atelier Limburg.

Studentka Ewa Krasodomska (IV rok) wraz z prowadzącym - Grzegorzem Kosteckim podczas zabiegu tzw. "klejenia na moście", Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Filip Pelon
Studentka Ewa Krasodomska (IV rok) wraz z prowadzącym – Grzegorzem Kosteckim podczas zabiegu tzw. „klejenia na moście”, Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Filip Pelon

Dzięki współpracy z licznymi muzeami, właścicielami kolekcji, czy parafiami studenci mają możliwość pracy z obiektami zabytkowymi, których datowanie sięga od starożytności do współczesności, w tym m.in. również z niezwykle interesującymi, gotyckimi obrazami tablicowymi z regionu Małopolski.

W Pracowni realizowane są prace magisterskie. Ze względu na zróżnicowany charakter prowadzonych dyplomów, tj. obiekty malarstwa tablicowego i malarstwo ścienne na drewnie, prace prowadzone są zarówno w wydziałowej pracowni przy ulicy Smoleńsk, w zaprzyjaźnionej pracowni konserwatorskiej bazyliki Mariackiej w Krakowie, zaprzyjaźnionej pracowni konserwatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu, czy in situ, np. obecnie w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie.