Wystawa 2021: Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej Malarstwa i Rzeźby

Poniższy wpis jest częścią Wystawy Końcoworocznej 2021 on-line – prezentacji działań poszczególnych pracowni i zakładów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2020/2021.

Strona główna Wystawy dostępna jest pod następującym adresem: Wystawa Końcoworoczna 2021.
Wystawę śledzić można także na facebooku oraz instagramie pod hashtagiem #wystawawkirds2021.

Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej Malarstwa i Rzeźby

Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych
Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej Malarstwa i Rzeźby

kierowniczka pracowni: dr Paweł Boliński
dr Irma Pawelska

W tym roku studenci w ramach przedmiotu dokumentacja konserwatorska malarstwa i rzeźby mieli kilka ciekawych zadań. Po pierwsze zajęliśmy się dziewiętnastowiecznym malowidłem ściennym znajdującym się w siedzibie filii Biblioteki Kraków przy ul. Limanowskiego 4 w Krakowie. Malowidło ucierpiało w wyniku nieudanej, nieprofesjonalnej konserwacji, m.in. zły dobór materiałów doprowadził do powstania wysoleń, a w konsekwencji do poważnych odspojeń i ubytków warstwy malarskiej.

Inwentaryzacja fotogrametryczna i rejestr stanu zachowania malowidła ściennego, datowanego na XIX w., znajdującego się w kamienicy przy ul. Limanowskiego 4, Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej Malarstwa i Rzeźby, rok akademicki 2020/2021, wyk. studentka III roku WKiRDS, spec. konserwacja malarstwa - Kinga Krawczyk
Inwentaryzacja fotogrametryczna i rejestr stanu zachowania malowidła ściennego, datowanego na XIX w., znajdującego się w kamienicy przy ul. Limanowskiego 4, Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej Malarstwa i Rzeźby, rok akademicki 2020/2021, wyk. studentka III roku WKiRDS, spec. konserwacja malarstwa – Kinga Krawczyk

Wojewódzka Konserwatorka Zabytków, Pani prof. Monika Bogdanowska zleciła roczną obserwację obiektu w celu zbadania, czy zniszczenia postępują i przygotowania najbardziej efektywnego programu działań naprawczych. O pomoc zwróciła się do nas Pani dr Agata Mamoń, konserwatorka malarstwa i absolwentka naszego Wydziału, która miała takie obserwacje poprowadzić. Wykonaliśmy inwentaryzację fotogrametryczną malowideł i na jej podstawie studenci III roku specjalizacji konserwacja malarstwa stworzyli rejestry stanu zachowania, czyli graficzne przedstawienie rozróżnienia rodzajów zniszczeń i ich zakresu występowania. Materiał ten posłuży do analizy porównawczej ze stanem obiektu po upływie 12 miesięcy.

Równolegle studentki III roku specjalizacji konserwacja rzeźby wykonały rejestr stanu zachowania elewacji frontowej kamienicy przy al. Słowackiego 9 oraz inwentaryzację rysunkowo-pomiarową barokowego portalu prowadzącego do kamienicy przy ul. Kanoniczej 6.

Inwentaryzacja rysunkowo-pomiarowa kamiennego portalu z XVII w. i stolarki z w. XIX, elewacja frontowa budynku przy ul. Kanoniczej 6 w Krakowie, Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej Malarstwa i Rzeźby, rok akademicki 2020/2021, wyk. studentka III roku WKiRDS, spec. konserwacja rzeźby - Jagoda Adamek
Inwentaryzacja rysunkowo-pomiarowa kamiennego portalu z XVII w. i stolarki z w. XIX, elewacja frontowa budynku przy ul. Kanoniczej 6 w Krakowie, Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej Malarstwa i Rzeźby, rok akademicki 2020/2021, wyk. studentka III roku WKiRDS, spec. konserwacja rzeźby – Jagoda Adamek

Studenci II roku pracowali z programem SketchUp. Wykonali inwentaryzację nagrobków na cmentarzu Rakowickim (specjalizacja konserwacja rzeźby) i inwentaryzację studenckich malowideł ściennych i pomieszczeń, w których się one znajdują (specjalizacja konserwacja malarstwa). W tym roku po raz pierwszy wspomogliśmy cyfrowymi narzędziami zespół Pracowni Konserwacji Malowideł Ściennych – studenci II roku wykonali rejestry stanu zachowania malowideł, przy których pracują w programie graficznym Corel.

Inwentaryzacja rysunkowo-pomiarowa, fotograficzna i wizualizacja 3D nagrobka rodziny Malinowskich, datowanego na pocz. XX w., na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej Malarstwa i Rzeźby, rok akademicki 2020/2021, wyk. studentka II roku WKiRDS, spec. konserwacja rzeźby - Paulina Zaczyk
Inwentaryzacja rysunkowo-pomiarowa, fotograficzna i wizualizacja 3D nagrobka rodziny Malinowskich, datowanego na pocz. XX w., na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej Malarstwa i Rzeźby, rok akademicki 2020/2021, wyk. studentka II roku WKiRDS, spec. konserwacja rzeźby – Paulina Zaczyk

W czasie ćwiczeń studenci V roku obu specjalizacji za zadanie mieli przygotować wizualizację prawdopodobnego pierwotnego wyglądu fasady kamienicy przy ul. Kochanowskiego. Dzięki wykonanym pomiarom terenowym wykonali fotoplany fasady w programie Metigo Map, po czym na tak przygotowanym podkładzie wykonali wizualizacje graficzne w Photoshopie.