Harmonogram seminariów dyplomowych 2018/19

11 grudnia – Justyna Kędziora (dr A. Hola), Barbara Giżycka (prof. G. Korpal),
Agnieszka Korzeniowska (prof. G. Korpal)
18 grudnia – Joanna Głaz (dr J. Sarkowicz), Aleksandra Jagiełka (st. wykł. B. Budziaszek), Nadia Wiewiórska (dr M. Nowalińska)
8 stycznia – Daniel Bednarczyk (dr A. Hola) , Magdalena Skóra (dr hab. G. Schulze-Głazik), Angelika Halota (st. wykł. M. Wawrzkiewicz)
15 stycznia – Katarzyna Wyszkowska ( prof. J. Wyszyńska), Magdalena Wsół (prof. J. Wyszyńska), Katarzyna Wójcicka (prof. M. Lempart-Geratowska)
22 stycznia – Blanka Antoniak (dr R. Kozik), Katarzyna Różańska (dr R. Kozik),
Magdalena Janas (dr R. J. Kiferling)
29 stycznia – Ewa Szarłata (dr E. Boliński), Magdalena Brud (prof. E. Kossakowski), Regina Główczak (prof. E. Kossakowski)
Termin dodatkowy do ustalenia:
Natalia Socha , Anna Grzyb