Nagroda za pracę magisterską dla absolwentki WKiRDS, mgr Tanity Ciesielskiej

Miło nam poinformować, że na dorocznym międzynarodowym Konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2018, na posiedzeniu w Łazienkach Królewskich w Warszawie, ul. Agrykola 1, sala 27 – Biuro PKN ICOMOS, w dniu 16 listopada 2018 Jury przyznało I nagrodę równorzędną w kategorii: Badania historyczno-konserwatorskie, metody ochrony, konserwacja obiektów, ich elementów i detali:
pracy Pani mgr Tanity Ciesielskiej, „Problematyka konserwacji rzeźby alabastrowej na przykładzie „Zwiastowania” Jana Michałowicza z Muzeum XX. Czartoryskich”, obronionej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pod kierunkiem dr hab. Zofii Kaszowskiej. 
Na konkurs wpłynęły 33 prace.  Fundatorami Nagrody są Państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda i ś.p. Andrzej Wajda.