ZA-TOR / 2017 Międzyuczelniane Warsztaty Plenerowe

15 maja 2017

W dniach od 28 kwietnia do 7 maja 2017 odbyły się w Graboszycach pod Zatorem międzyuczelniane warsztaty plenerowe, w których wzięły udział trzy studentki naszego Wydziału: Katarzyna Kudyba, Joanna Pietrzyk
i Alicja Sawoniuk. Pomysłodawcą i opiekunem merytorycznych warsztatów był prof. Łukasz Konieczko, a gospodarzem dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze,  Elżbieta Mostowik. Do udziału w spotkaniu oprócz studentów WKiRD ASP w Krakowie zaproszono studentów wydziałów sztuki z trzech uczelni: Akademii Jana Długosza
w Częstochowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Na zakończenie warsztatów w ROK w Zatorze zorganizowano dyskusję podsumowującą oraz uroczystą kolację. Wydarzenie zaszczycili swą obecnością Dziekan Wydziału KiRDS ASP w Krakowie dr hab. Marta Lempart-Geratowska oraz Burmistrz miasta Zatora mgr Mariusz Makuch.

W październiku 2017 w Galerii Szklanej ROK w Zatorze zostanie otwarta wystawa poplenerowa prezentująca prace uczestników.  Zaplanowano także pokazy w miastach macierzystych uczelni biorących udział
w warsztatach: Częstochowie, Radomiu i Rzeszowie.

Uczestnicy:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Sztuki

Instytut Sztuk Pięknych

Katedra Malarstwa

opiekun: dr Adam Rokowski

studenci:

Kacper Karankiewicz

Monika Noga

Jagoda Woźny

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Katedra Sztuk Pięknych

Pracownia Malarstwa

opiekunowie:

prof. dr hab. Łukasz Konieczko

mgr Szymon Wojtanowski

studenci:

Katarzyna Kudyba

Joanna Pietrzyk

Alicja Sawoniuk

 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wydział Sztuki

opiekun:

dr Katarzyna Pietrzak

studenci:

Paulina Panuś

Daniel Rogala

Kamil Wasiel

 

Uniwersytet Rzeszowski

Wydział Sztuki

Zakład Malarstwa

Opiekunowie:

dr hab. Marek Olszyński

mgr Piotr Woroniec

studenci:

Solomia Kokhanovska

Maciej Śliwiak

Sebastian Wawrzusiak

 

 

23

Autorem portretu zbiorowego uczestników warsztatów jest Jacek Pasternak

  Autorką zdjęć jest Katarzyna Kudyba, studentka II roku

24 23 22 21 20 14 15 17 18 12 11 9 7 5 1 2 3 4